Norgesdemokratene

Norge trenger et nasjonal krafttak mot kreft!

Norge trenger et nasjonal krafttak mot kreft!Norge trenger et nasjonal krafttak mot kreft!

Demokratene vil satse tungt på kreftomsorgen både med økte menneskelige og økonomiske ressurser. Om nødvendig må det også gjøres endringer i hele tiltakskjeden inkludert sykehusene for at Norge skal bli verdensmester i kampen mot kreft. Vi ønsker videre å unngå unødvendig ventetid på utredning/ diagnose og behandling for mennesker med kreft – da tid er helt avgjørende for å redde liv .

Demokratene vil arbeide hardt og målrettet for å få en raskere behandlingstid av norske kreftpasienter. Videre må Norge snarest åpne opp for kjøp av den nyeste medisinen som virker, lindrer og redder liv. Norge må også kunne kjøpe plasser til kreftbehandling i utlandet..

Kreftregisteret har flere ganger anbefalt at det innføres skanning av lungene for utsatte befolkningsgrupper. Dette kan spare mange liv og øke overlevelsesprosenten ved lungekreft betraktelig. Demokratene vil derfor arbeide for at dette gjennomføres på linje med mammografi av de aldersgrupper som er mest utsatt for brystkreft.

HOVEDMÅL I DEMOKRATENES KREFTSTRATEGIEN ER FØLGENDE:
• En mer brukerorientert kreftomsorg fri for egenbetaling og ansettelser av flere krefkoordinatore.
• Kreftpasienter skal til enhver tid vite hvem de kan henvende seg til om egen sykdom og behandling.
• Kreftpasienters erfaringer skal brukes aktivt til å forbedre tjenestene.
• Norske pasienter skal ha tilgang til gratis medisin, sikker, virkningsfull og kostnadseffektiv kreftbehandling.
• Demokratene vil sikre kvinner i alle aldersgrupper mammografi.
• Ha hyppige undersøkelser av menn for å avdekke kreft i prostata tidlig.
• Prisen på legemidler ikke skal være avgjørende for om pasienter skal motta kreftbehandling.
• Demokratene mener at alle skal ha lik rett til gratis kreftbehandling, uavhengig av alder og sosial status.

Skal Norge lykkes med å bli verdensmestere i kampen mot kreft – må fine ord og god formuleringskunst omgjøres til handling gjennom et stort historisk nasjonalt: Krafttak mot kreft.

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Norge trenger et nasjonal krafttak mot kreft!

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam Kreftsaken #