Norgesdemokratene

Korona-pandemien krever nasjonal samhold og bedre selvforsyning!

Korona-pandemien krever nasjonal samhold og bedre selvforsyning!Korona-pandemien krever nasjonal samhold og bedre selvforsyning!

Også i disse korona-krisetider er det viktig å understreke viktigheten av å opprettholde Norge som en fri, selvstendig og udelelig stat som er eid og styrt av Norges innbyggere med stor vekt på selvforsyning. Fremtiden vil også kreve at Norge må bygge opp nasjonale lagre av medisiner og utstyr som kan takle krisesituasjoner som korona-pandemien.

Dette vil i fremtiden på en langt bedre måte kunne vern om liv og trygghet for alle nordmenn og sikre et tryggere Norge preget av troverdighet og tillit mellom folket og myndighetene. Derfor må også den norske dugnadsånden som allerede er i verdenstoppen videreutvikles og styrkes på alle nivå. På den måten kan vi også styrke vår lokale og nasjonale identitet ved bedre å ta vare på vår kulturelle arv.

Demokratene vil derfor på det sterkeste motarbeide at Norge selges bit for bit til utenlandske interesser. Norske naturressurser, eiendommer og selskaper skal ikke styres av utenlandske stater og kapitalinteresser. Bare slik kan vi trygge og bygge en bedre fremtid for Norge. Demokratene vil derfor alltid sette det norske folk og Norge først i alt vi gjør politisk!

 
 
 
Makvan Kasheikal - Demokratene
Makvan Kasheikal
Leder i Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Korona-pandemien krever nasjonal samhold og bedre selvforsyning!

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam Korona Corona Virus #