Norgesdemokratene

Bare Demokratene ville stenge romleieren i Kristiansand

Bare Demokratene ville stenge romleieren i KristiansandEn sigøynerleir under en bro i Kristiansand har skapt mye frustrasjon blant byens innbyggere. Gjennom årenes løp har det vært mange ulike oppslag i media om at det i miljøet i og rundt romleiren har blitt begått alvorlig kriminalitet som salg av narkotika, menneskehandel, hallikvirksomhet, vold, smugling, tjuveri, minibanksvindel – og ellers det meste som går under definisjonen kriminalitet. Det fikk Demokratenes bystyrerepresentant i Kristiansand, tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe, til å ta opp forslag i Kristiansand bystyre onsdag kveld om å stenge leiren. Han fikk ingen støtte.

Ordfører Harald Furre mente ifølge Fædrelandsvennen at Vidar Kleppe åpner for kollektiv avstraffelse når han vil fjerne romleiren under Vesterveibroa. «Det gir assosiasjoner til samfunn jeg ikke vil bli sammenlignet med», sa ordføreren. Det var etter at en person som har bodd under broa ble siktet for vold at Vidar Kleppe foreslo å fjerne romleiren.

Kleppe tok opp saken gjennom en interpellasjon der han spurte om ordføreren, fra Høyre, ville ta initiativ til å få romleiren fjernet. Vidar Kleppe ba ifølge referatet i Fædrelandsvennen om at blant andre Frp burde kjenne sin besøkelsestid og støtte kravet. Men Kleppe fikk hard motbør, skriver avisen. Harald Furre svarte at det for det første var vegvesenet som bestemte over området. Han tvilte også på om det ville løse noen problemer å fjerne leiren siden tiggerne da ville spre seg til andre deler av byen. Han mener også at det er svært betenkelig rent prinsipielt å fjerne leiren.

«Det å skulle straffe de mange for handlinger begått av de få, er et tvilsomt prinsipp. Det vil jeg ikke være med å bidra til», sa Furre ifølge Fædrelandsvennen, og fortsatte: «Kollektiv avstraffelse er ikke en god løsning, heller ikke på dette området. Det gir assosiasjoner til samfunn jeg ikke vil bli sammenlignet med».

Også Frp støttet ordføreren. Gruppeleder Stian Storbukås mener at fjerne romleiren bare vil bety at den flyttes. «Og vi er ikke interessert i å leke stolleken», sa han.

Det endte med at Kleppes forslag kun fikk Demokratenes stemmer. Men Kleppe avviser overfor Fædrelandsvennen at han har lite omtanke for de svakeste. «Men mitt poeng er at jeg er mer opptatt av de av våre egne som er bostedsløse», sier han til avisen. Kleppe har tidligere forsøkt å få i stand et forbud mot tigging i byen uten å lykkes.