Norgesdemokratene

Skeptisk til handelsavtale

Skeptisk til handelsavtaleTisa (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig avtale om handel med tjenester som forhandles mellom 50 medlemsland i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Jorunn Olsen, som er varamedlem til sentralstyret i Demokratene, mener at både vårt demokrati og vår selvråderett som selvstendig nasjon er i fare for å forsvinne over til utenlandske aktører på grunn av denne avtalen og andre frihandelsavtaler som TTIP-av talen, som er et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA.

«Frem til sommeren 2014 foregikk alt arbeidet med Tisa i hemmelighet. Dersom ett land signerer avtalen vil innholdet forbli konfidensielt i ytterligere fem år ifølge en lekket e-post som Snowden har offentliggjort. Hvis den ikke blir underskrevet, må materialene fra forhandlingene fortsatt være stemplet hemmelig i disse fem årene,» sier hun.

Jorunn Olsen er skeptisk til avtalen av flere grunner, og nevner for det første at avtalen fastslår at når den trer i kraft vil tjenester ikke skrives av nasjonalstater, men av enkelte overnasjonale institusjoner. Dette vil påvirke kommersielle tjenester slik som transport, turisme, skole, helsevesen, vann, bank, kommunikasjon og forbrukertjenester osv.

«Enkelt forklart så mister vi i Norge råderetten over vannet vi drikker. Helsevesen kan bli overtatt av utenlandske private aktører etc. Signerer man en slik avtale kan den aldri gjøres om,» mener hun og viser også til at jernbanen allerede er i ferd med å bli solgt til utlandet.

«Norges offisielle politikk er at forhandlinger om handlespoltikk skal foregå innen WTO. Tisa-

avtalen undergraver demokratisk forhandlinger i WTO-systemet. Tisa kan inneholde en skralleklausul. Det betyr i praksis at man ikke kan gjøre en privatisert tjeneste offentlig igjen,» sier Jorunn Olsen.

Hun mener kunnskapen til norske politikere ang Tisa , ttip og ttp i dag er for dårlig, og at

informasjonen som regjeringen har lagt ut på regjeringen.no er mangelfull.