Norgesdemokratene

Nytt gjennomslag for Vidar Kleppe

Nytt gjennomslag for Vidar KleppeKristiansand kommune vil nå etablere et elektronisk varslingssystem for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Det gamle systemet ivaretar ikke personvernet godt nok, melder NRK Sørlandet. Tidligere leder av kontrollutvalget i Kristiansand, Demokratenes bystyrerepresentant Vidar Kleppe, sier han har tatt flere initiativ for å få på plass et bedre varslingssystem i kommunen og er glad for at dette nå kommer.

«Jeg har tatt flere initiativ for å få på plass bedre uavhengige varslingssystem om kritikkverdige forhold på alle nivåer i hele den kommunale forvaltningen i Kristiansand kommune. Så dette er nå rett og slett en oppfølging av dette arbeidet,» sier han til NRK Sørlandet.

Han sier det er viktig å ta varslingene på alvor, men unngå rykter og sladder.

«I tillegg til et elektronisk varslingssystem må det nedsettes en varslingsgruppe bestående av for eksempel tre personer med stor kompetanse på varsling og som ikke er ansatt i Kristiansand kommune. Dette for å unngå represalier, rykter og sladder. Min erfaring tilsier at uavhengighet og tillit betyr alt for å lykkes i slike varslingssaker,» sier Kleppe.

I rutinene for ansatte og folkevalgte politikere går det frem at varsling både er lovlig og ønsket i Kristiansand kommune. Man kan selv velge om man ønsker å stå frem med navn eller være anonym, men kommunen som arbeidsgiver ønsker størst mulig åpenhet i disse sakene. I rutinene heter det at kommunen ønsker å legge til rette for en god ytringskultur der ansatte kan fremme kritikkverdige forhold uten frykt for represalier. Kommunen justerer nå sine varslingsrutiner for å fremme både ytringskultur og åpenhet, og innfører også et nytt elektronisk varslingssystem for å få bedre kontroll med disse sakene, skriver NRK Sørlandet på deres nettside.

«Frem til i dag har vi hatt et system som ikke ivaretar personvernet. Det er ikke anledning til å bruke mail for å melde om en varslingssak og derfor ønsker vi nå et elektronisk varslingssystem som kan kryptere meldingene slik at personvernet er godt ivaretatt,» sier Kristiansands rådmann Tor Sommerseth til NRK Sørlandet..

Han mener at det er trygt for de ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen og at det vil bli enda tryggere med det nye systemet. «Jeg bruker enhver anledning overfor de ansatte til å markere at det skal være helt legitimt å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen uten at det skal innebære noen fare for represalier», sier han.

Politikerne skal behandle og vedta de nye varslingsrutinene i mars og det nye systemet vil innføres så raskt som mulig etter et politisk vedtak.