Norgesdemokratene

Flyktning; begrepsforvirring eller løgn?

Dette er bare begynnelsen sier FN leirsjef Tyemezian, om den massive immigrasjonsbølgen som nå skyller over over Europa:
«Tyemezian fortalte Solberg om en ny situasjon i Syria Konfliktens nærområder: Nå har flyktningene ventet så lenge under vanskelig forhold at håpet svinner.
Med manglende håp endrer forutsetningene seg. I løpet av de siste månedene har ambisjonene blitt endret til at de vil til Europa, sier han».

Det er verdt å merke seg at flere europeiske nasjoner var okkupert og i krig i årene 1939 til 1945, uten at millioner dro til De Britiske Øyer eller USA. Midtøsten var ikke et sted noen søkte tilflukt til, med unntak av noen nazister som unndro seg krigsoppgjøret.

Det er påfallende at folkevandringen og immigrasjonbølgen som feier over Europa omtales som «flyktningekrise». VG skriver: «Europa står overfor den største flyktningekrisen siden andre verdenskrig».
Hva skjedde under og etter den annen verdenskrig? Folkeforflytninger. Hitler fordrev både jøder og andre folkegrupper. Sovjetiske tropper okkuperte, og den Røde Hær fordrev den tyske befolkningen fra Øst-Preussen inn i dagens Tyskland. Det var minst 11 millioner fordrevne etter andre verdenskrig. Begrepene folkeforflytninger og fordrivelse ble benyttet, ikke ordet flyktning. Er det vi nå ser ser begrepsforvirring eller historiske fakta beskrevet som løgn?

Athena-source-Creative-Commons-580x300Hva er en flyktning? Norsk utenrikspolitikk har fra etterkrigsårene fram til i dag benyttet FN sitt regelverk. De er krystallklare i sin tolkning! Det heter:

«CHAPTER V – SPECIAL CASES A. War refugees 164. Persons compelled to leave their country of origin as a result of international or national armed conflicts are not normally considered refugees under the 1951 Convention or 1967 Protocol. They do, however, have the protection provided for in other international instruments, e.g. the Geneva Conventions of 1949 on the Protection of War Victims and the 1977 Protocol additional to the Geneva Conventions of 1949 relating to the protection of Victims of International Armed Conflicts.»

Norsk oversettelse:
«Personer som tvinges til å forlate hjemlandet som følge av internasjonale eller nasjonale væpnede konflikter, anses normalt ikke som flyktninger i henhold til 1951-konvensjonen eller 1967-protokollen».

Med andre ord skulle de blitt avvist ved grensen, ei heller betegnet som flyktninger slik at de legger ut på vandring. Denne konvensjonen har som grunnleggende formål å beskytte de som har reelt beskyttelsesbehov. Det er helt klart det landet som personen ønsker å komme inn i, som har retten til å vurdere om vedkommende har beskyttelsesbehov.

Hvor er media? Hvorfor debatterer ikke journalister dette, de som tilhører den gruppen som er tiltenkt rollen som offentlig vaktbikkje, og har et særskilt beskyttelsesvern? Hva er egentlig en flyktning?

Det fremgår av ordlyden i Flyktningekonvensjonen. Den tar først og fremst sikte på å beskytte systemkritikere som opposisjonspolitikere, redaktører, journalister, forskere og folk som er brysomme for makthavere. Ett eksempel er den sovjetiske forfatteren Alexandr Solzhenitsyn.

Med andre ord stilles det strenge krav til å definere hvem som er flyktninger. Frustrasjon over sin situasjon, faller utenfor FN sitt fastlagte flyktning begrep! De har den nødvendige trygghet i leirene i nærområdene.

Det er ett paradoks at de som kommer fra Russland til Norge omtales som flyktninger. Hva flykter de fra? Hvorfor slippes de inn i Norge? Kan det være at det ligger en økonomisk opportunisme bak? Ifølge intervjuer henviser de til at norske myndigheter har åpne grenser og inviterte de til å komme til Norge.

Da er det ikke en flyktningebølge vi ser, men styrte folkeforflyttinger til Skandinavia. Flyktningebølgen startet da Jonas Gahr Støre gikk ut i media og sa at Norge skulle ta imot 10.000 syrere, og det eskalerte da det ble inngått et forlik på 8.000. Dette skjedde samtidig som Tyskland og Sverige gikk ut og sa at alle var velkomne.

Det har derfor et komisk skjær over seg når ledene politikere reiser til det høye nord for å se effekten av sin «invitasjon», eller ikke skjønner hvorfor det kommer sånne horder. Det er vel derfor myndighetene ikke stenger grensene til riket, men lar det forsette med uforminsket styrke. Hvor lenge skal dette fortsette? Tror myndighetene at dette stopper av seg selv?