Demokratene Norge

Rogaland

Styret:

Tina Sparhholz – Leder

Kjell Arne Thomassen – Nestleder
Ole A Sleveland – Sekretær/Kasserer

Styremedlem:
Stian Bjerga
Anne-Grethe Christensen
Trond Gunnar Christiansen
Stein Ragnar Emsøy

Vara: Olav Eide

Demokratene Stavanger

Stein Ragnar Emsøy – Leder
Olav Austnes – Kasserer
Åge Otterbech – Sekretær
Anne-Grethe Christensen – Styremedlem
Olav Eide – Styremedlem