Demokratene Norge

Møre og Romsdal

Følgende ble valgt:

  • Leder: Svein Arve Slinning.
  • Nestleder: Ole Einar Kaldhol.
  • Kasserer: Jon Henry Otterlei.
  • Sekretær: Rune Hagen.
  • Styremedlem: Per Gunnar Øynes
  • 1 vara: Kjell Vigleik Åsen.
  • 2 vara: Ole Roger Hamre
  • 3 vara: Rune G Hansen.