Demokratene Norge

Møre og Romsdal

Følgende ble valgt:

  • Nestleder: Ole Einar Kaldhol
  • Kasserer: Jon Henry Otterlei
  • Styremedlem: Per Gunnar Øynes
  • 1 vara: Kjell Vigleik Åsen
  • 2 vara: Ole Roger Hamre
  • 3 vara: Rune G Hansen