Demokratene Norge

Møre og Romsdal

Følgende ble valgt:

  • Leder: Svein Arve Slinning – Mobil 900 20 670 – Epost sveinslinning@hotmail.com
  • Nestleder: Ole Einar Kaldhol
  • Kasserer: Jon Henry Otterlei
  • Sekretær: Rune Hagen
  • Styremedlem: Per Gunnar Øynes
  • 1 vara: Kjell Vigleik Åsen
  • 2 vara: Ole Roger Hamre
  • 3 vara: Rune G Hansen