Demokratene Norge

Innlandet

Innlandet fylkeslag:
Per Tøraasen – leder (demokper@gmail.com)
Jon Lunde – styremedlem – tlf. 994 52 230 – epost jonigor@online.no
Per Arne Hoddevik – styremedlem


Hedemarken lokallag (interimstyre):
Per Tøraasen – leder (demokper@gmail.com)
Jørgen Heier – nestleder
Per K. K. Motrøen – kasserer
Charles Støeng – sekretær
Morten Nilsen – medlemsansvarlig og studieleder
Davy Halvorsen – styremedlem
Steinar Andersen – styremedlem
Per K. K. Motrøen – styremedlem
Olav Enge – styremedlem
Emil R. Høisveen – styremedlem
Trym Torson – varamedlem
Magnar Ottershagen – varamedlem