Demokratene Norge

Innlandet

Innlandet fylkeslag:

Leder: Per Egil Tøraasen – Telefon 958 99 946 – Epost: demokper@gmail.com
Nestleder: Geir Osvald Hanssen – Telefon 993 19 500 – Epost: geir@jaktlaget.no
Styremedlem: Jon Lunde – Telefon 994 52 230 – Epost: jonigor@online.no
Styremedlem: Per Arne Hoddevik