Demokratene Norge
Landsmøtet 2023

Landsmøtet 2023

Landsmøtet avholdes 13 mai på Gardermoen.

Delegatlisten er klar og følgende resultat foreligger.

Landsmøtet 2023