Norgesdemokratene
97 prosent mot EUs kvoter i Polen

97 prosent mot EUs kvoter i Polen

Norgesdemokratene vil innføre ekte demokrati der folket selv kan fatte beslutninger i viktige saker.

Resultatene i folkeavstemningene i Polen i 2023, og avstemninger i andre land knyttet til det betente innvandringsspørsmålet, viser hvilken enorm forskjell det er mellom beslutninger fattet i parlamentene og de beslutningene som folkene i Europa ville fattet dersom folkene hadde hatt makt.

Våre myndigheter omtaler vårt system som «demokrati». Men det er en enorm forskjell mellom ekte demokrati og parlaments-styre.

Forskjellen ligger i at når beslutningene fattes av parlamenter kan en svært liten minoritet (ofte under 10% av folket) tvinge sin vilje på en overveldende majoritet.

Dette er ikke mulig i et ekte demokrati.

I forbindelse med parlamentvalget i Polen 15. oktober 2023 ble velgerne i Polen også bedt om å ta stilling til fire konkrete spørsmål som er viktige for Polens fremtid. Mens opposisjons valgseier i Polen er viet mye oppmerksomhet i norske medier er utfallet av folkeavstemningene knapt omtalt.

Tabellen viser spørsmålene som velgerne ble stilt og utfallet av avstemningene.

97 prosent stemte mot EUs innvandringskvoter i Polen (pkt. 4)

SpørsmålAndel JAAndel NEI
1. Støtter du salg av statseide eiendeler til utenlandske kjøpere som vil lede til tap av polsk kontroll over strategiske sektorer i økonomien?3,5%96,5%
2. Støtter du heving av pensjonsalderen herunder 67 års pensjonsalder for menn og kvinner?5,4%94,6%
3. Støtter du fjerning av barrieren på grensen mellom Hviterussland og Polen?4%96%
4. Støtter du innvandring av tusenvis av ulovlige innvandrere fra Midt-Østen og Afrika i samsvar med den påtvungne mekanismen for relokalisering påtvunget av EU-byråkratiet?3,2%96,8%

Avstemninger i andre land

Resultatet av disse folkeavstemningene samsvarer godt med resultatene fra liknende avstemninger i andre europeiske land.

Tabellen viser resultatene av noen folkeavstemninger om betente saker i andre europeiske land.

ÅrstallLand / distriktSpørsmål det ble votert overAndel JAAndel NEI
1988Sverige / SjøboSkal staten kunne tvinge kommunene til å ta i mot flyktninger?
66%
2013SveitsInnstramninger i asylpolitikken78%
2015Slovakia / GabcikovoSkal byen motta 500 asylsøkere
97%
2016UngarnMottak av flyktninger / ulovlige innvandrere
98%

Christen Krogvig, Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com