Norgesdemokratene
Norges konstitusjon bygger på det kristne verdigrunnlaget, ref Grunnlovens §2.

Svar til Filter Nyheter

Norges konstitusjon bygger på det kristne verdigrunnlaget, ref Grunnlovens §2.

I dag fikk jeg følgende spørsmål fra F.N.:

Hei,

Jeg viser til intervjuet du gjorde med Alternativ Media mandag. I intervjuet har du følgende uttalelse: 

– Vi må gjeninnføre en del kristne leveregler som kanskje har gått litt i glemmeboka og kanskje håndheve de litt sterkere enn det vi gjør i dag.

Vi lager en nyhetssak om uttalelsen og har følgende spørsmål:

– Hvilke kristne leveregler er det Norgesdemokratene ønsker å gjeninnføre?

– Hva legger dere i å håndheve disse levereglene «sterkere enn det vi gjør i dag»? Hvordan vil Norgesdemokratene håndheve disse?

Mvh,

Silje Eggestad

Journalist

Filter Nyheter

Hei, og takk for henvendelsen.

Norges konstitusjon bygger på det kristne verdigrunnlaget, ref Grunnlovens §2.

Det gjør også Norgesdemokratenes program.

Vårt parti er kritisk til den relativiseringen og normoppløsningen som skjer for tiden.

Felles verdier, normer, skikk og bruk, er noe av limet som holder et samfunn sammen og gjør en nasjon motstandsdyktig mot indre strid, samt mot ytre krefter som ikke nødvendigvis vil oss vel.

Den Norske Kirkens primæroppgave har vært å holde kristendommen og de kristne verdiene i hevd. Nå ser vi at kirken forsømmer sin oppgave systematisk.

VI ser en kirkeledelse som på mange måter virker likegyldig til hvilken religion og livsfilosofi som skal danne basis for vår sameksistens.

Norgesdemokratene ønsker seg en mindre tvetydig kirke og statsledelse.

Kanskje trenger vi igjen å legge DNK under staten for å få dette til, samt et Storting som ikke er likegyldig til hvilket livssyn som skal være suverent i Norge.

Staten bør legge bedre til rette for at kristne verdier og tradisjoner hevdes, og at bl.a Bibelens ti bud kjennes og etterleves i større grad enn i dag.

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn
  3. Du skal holde hviledagen hellig
  4. Du skal ære din far og din mor
  5. Du skal ikke slå i hjel
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet
  7. Du skal ikke stjele
  8. Du skal ikke tale usant om din neste
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

Vi ser i dag en samfunnsoppløsning som bærer preg av at disse budene ikke lenger står høyt opp i hverken folks bevissthet, eller i lovverk og rettspraksis. Tvert om. Vi (samfunnet) forsømmer oss grovt på alle punkter.

Vi ser også at grunnene til kristelige høytidsdager er lite kjent, og at man setter likhetstegn med muslimske ramadan og den kristne påsken, og noen tar sågar til orde for at også andre religioner enn kristendommen skal få sine helligdager, mens de kristne helligdagene i stadig mindre grad holdes i hevd.

Misforstått toleranse og inkludering vises stadig fra norske samfunnstopper. F.eks er det blitt en slags poseringskonkurranse blant norske politikere om lykkeønskninger ifm muslimske høytider, mens de knapt enser viktige høytider som vår egen påske eller jul.

Tiltakene kan være bl.a større vekt på kristendomskunnskap i barnehager og skoler, samt større vekt på kristne prinsipper i våre lover. Noen paragrafer som reflekterer kristne verdier synes å bli faset ut. Vi vet bl. a at Straffeloven i nyere tid er endret mtp krav til sannferdighet hos politikere.

Norgesdemokratene vil bl.a gjeninnføre Straffelovens §105 (Straffe politikere som lyver eller lover fordeler til noen) og §120 (Straff for å fortelle usannheter for offentlige tjenestefolk)

Med vennlig hilsen

Geir Ugland Jacobsen

Partileder for Norgesdemokratene

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com