Norgesdemokratene
Dagbladet forsøker med drittpakke!

Dagbladet forsøker seg med drittpakke!

Dagbladet og filter nyheter er igjen ute på jakt etter våre medlemmer.

Denne gangen er det ett av våre medlemmer i Nordland fylke de har fremstilt som et dårlig menneske. De har også fremstilt det som om han har uttalt seg på vegne av partiet.

Det er ganske typisk at journalister i media later som om de ikke forstår hvordan et parti er bygget opp, og hvem som kan uttale seg på partiets vegne.

Vi legger ut Amunds tale fra landsmøtet i mai, slik at alle kan høre den, og vurdere om denne inneholder uttalelser som er i strid med partiet program.

Amund Garfors fokuserer på innvandringen og farene med en fortsatt høy innvandring. I tillegg setter han fokus på det våre innbyggere opplever av knivstikking, overfallsvoldteker og frykt. Dette er kjente problemer de fleste har følt på.

Artikkelen blander inn et påstått intervju som skal være gjennomført med Amund Garfors, men opplyser ikke hvor eller når dette er gjennomført. Avisen fremstiller det på en måte som gjør at leserne sitter med et inntrykk av at dette intervjuet er gjennomført i forbindelse med landsmøtet, og at han også uttaler seg på vegne av partiet.

Dette stemmer ikke. Partiets medlemmer kan ikke uttale seg på vegne av andre ens seg selv. Partiet uttaler seg gjennom pressemeldinger og via partiets ledelse, og ingen andre fora.

Norgesdemokratene er et parti som fokuserer på familieverdier og Norges økonomiske fremgang.

Vi er sterkt kritiske til måten regjeringen går frem på, og ND er en sterk motstander av all vindkraft. Vi er en motstander av ukontrollert innvandring, og ikke minst en uhemmet bosetting — som har påført kommune-Norge voldsomme kostnader. Dette stjeler resurser fra andre lovpålagte oppgaver i kommune-Norge; som f.eks. skole, eldreomsorg, vei, vann og kloakk.

Vår politikk setter Norge og Norges befolkning i fokus. Vi er en kraftig motstander av Klima-tiltak som svekker norsk industri og næringsliv. Norske politikere er valgt av det norske folk — for Norge. Det betyr at deres prioritet skal være folk og land. Slik det har blitt nå, har vi plassert 15.000 milliarder i pengemarkedene, samtidig som over 100.000 mennesker står i kø for å få utdelt mat.

Inflasjonen og lånerenta har endret økonomien i tusener av norske hjem.

Mor og far vet ikke lenger hvordan de skal få økonomien til å henge sammen. Tusenvis lever på kreditt fordi de ikke lenger klarer å få den økonomiske kabalen til å gå opp. Mange risikerer å miste hus og hjem.

Samtidig prater våre politikere om å bosette og integrere stadig flere borgere fra andre land. Norge har fått en offentlig elite som ikke behøver å forholde seg til økonomiske realiteter.

2 av 3 kroner som omsettes i dag er offentlig forbruk, og samtidig vil de samme personene stenge ned oljeproduksjonen. Man kan jo spørre seg om disse personene i det hele har noen oppfatning av hva som foregår rundt dem?

De vil bruke hundrevis av milliarder på vindkraftfantasier og eventyr-prosjekter rundt omkring i Norge. Det er meldt inn prosjekter som bruker 50% av dagens produksjon (ca70 TWh). Dette er strøm vi ikke har, og som vindkraft ikke vil løse. Det eneste vi med sikkerhet kan si, er at kraftprisene vil fly opp og ned som en jo-jo.

Midt i dette groteske grønne fantasi-prosjektet skal norsk næringsliv forsøke å overleve, og i tillegg være konkurransedyktige.

Om noen lurer på hvorfor norske kroner er så lavt verdsatt, så ligger mye av årsaken her.

Norsk offentlig sektor må på slankekur, og den må være kraftig.

Redaksjonen