Norgesdemokratene
Lily Bandehy er politisk flyktning fra Iran. Hun flyktet fra Khomeini-regimet og kom til Norge i 1988.

Lily Bandehy – politisk flyktning fra Iran

Hun flyktet fra Khomeini-regimet og kom til Norge i 1988.

Her utdannet hun seg til lærer og psykiatrisk sykepleier, og har jobbet i helsesektoren siden 1991. Hun har også vært nemndmedlem i Utlendingsnemnda (UNE), og er forfatter av flere bøker.

Da hun lanserte den siste av dem, boka «Kvinner i islam», måtte hun ha politibeskyttelse. Dette altså i vårt tidligere så trygge og fredelige Norge.

Boka belyser blant annet årsaker til æresvold, barneekteskap, kvinne-tildekking og forhindring av deltagelse i yrkeslivet, samt Islams forakt for kvinner. Du kan lese mer om den her: https://www.lilybandehy.info/

Er islam “fredens religion” og hva skjer egentlig i moskeene? Hvordan oppdras muslimske barn i Norge? Kan kultur og annen oppdragelse føre til dominansatferd og vold som nå gir problemer i mange skoler? Og hva med alle knivstikkinger, ran og voldtekter i gatene; slik var det da ikke før?

Noen av disse spørsmålene håper vi å få svar på i møtet med Lily Bandehy i Trondheim 28. August.

Bandehy er også en aktiv samfunnsdebattant, og ønsker ubegrenset ytringsfrihet for skribenter, media, karikaturtegnere, kunst, film og teater.

Hun påpeker at ikke alle muslimer bryr seg om karikaturer og koranbrenninger. 

Koranbranner er tvert imot en umistelig del av demokratiet, mener Lily Bandehy. «For oss eksmuslimer, representerer Koranen tyranniet og despotene vi forlot», skrev hun i Aftenposten i august.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jl73o9/koranbranner-er-livsviktige-for-opposisjonelle-fra-muslimske-land

Selv satte hun fyr på en hijab 1. februar i år, som en protest mot den undertrykkelsen den representerer.

Lily Bandehy har skrevet utallige kronikker i norsk presse. I en av de siste påpekte hun det selvfølgelige: Muslimer er ingen minoritet. Ikke i verden, og ikke i Norge.

Antallet muslimer organisert i islamske trossamfunn har nå kommet opp i cirka 200.000 personer i Norge. I tillegg kommer sikkert noen ulovlige innvandrere og uregistrerte. Til sammenligning er det kun 40-50.000 samer i Norge. Samene har vært her i uminnelige tider, og det lille antallet utgjør verdens største samiske befolkning. Da kan vi snakke om minoritet, et begrep islamistene og andre har tilranet seg.

En av de mest interessante kronikkene Bandehy har skrevet, handler om at det er menneskesynet i islam som er hovedproblemet; også i mainstream Islam, skrev hun i Aftenposten 2016.

Og hvem defineres som menneske? Jo, kun de som har underlagt seg Islam totalt. Alle andre er i beste fall definert som annenrangs.

Her kan en lese mer: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/L4E4/det-er-menneskesynet-i-islam-som-er-hovedproblemet-lily-bandehy

Bandehy har vært skuffet over at landene i Norden også ga asyl til ideologien hun flyktet fra. Skal vi kunne løse problemene som asyl- og innvandringspolitikken de siste tiårene har medført, så bør vi lytte mer til de som vet hva de bunner i. Slik kan vi forhåpentligvis unngå parallellsamfunn der sharialover gjelder over norsk lov.

Det var for øvrig innvandrerflertall ved over 50 skoler i Oslo allerede i 2017.

Foredraget holdes i Trondheim, mandag 28. august: Mangfoldshuset kl 18 – 21, Kongens gt. 34, (gamle ATB), inngang kr 150,-

Påmelding med mobilnr, tlf: 900 91 198 (Turid Gylland)
(Vipps eller kontant ved inngang: Vippsnr (Turid) 900 91 198)

Foredraget med Lily Bandehy vil bli streamet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com