Norgesdemokratene
Anne-Lise med Tucker og Assange som forbilder er listetopp i Vestre Aker

Anne-Lise med Tucker og Assange som forbilder er listetopp i Vestre Aker

1. kandidat Vestre Aker i Oslo

Anne-Lise Fleddum lever sammen med den bortskjemte afrikanske Jako papegøyen Caruso på 23 år, en art som lever like like lenge som et menneske, og nå er hun Norgesdemokratenes listetopp i Vestre Aker. Anne-Lise står opp for ytringsfriheten og hun har Tucker Carlson og Julian Assange som sine politiske forbilder.

1. Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Jeg har tidligere ikke vært politisk aktiv, men mange av sakene til Norgesdemokratene resonnerer i meg så kanskje min livserfaring kan bidra til noe positivt. Som en person som har jobbet innenfor ulike fagfelt og har opplevd ulike utfordringer og muligheter, har jeg sett at politikken spiller en stor rolle i å påvirke samfunnet og hvordan vi lever våre liv. Jeg har også sett at politikk kan være frustrerende og ineffektiv, spesielt når det er trege avgjørelser og politikere som virker mer interessert i å tjene seg selv enn å jobbe for folket. Dette motiverte meg til å engasjere meg mer og å vurdere muligheten for å stille til valg for å jobbe for det jeg tror på. Jeg ble tiltrukket av Norgesdemokratene fordi partiet fokuserer på å ta tilbake kontrollen over ressurser og beslutninger som påvirker det norske folket, samtidig som de ønsker å bevare norsk kultur og tradisjoner.

2. Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Min bakgrunn som doktorgrad i marinbiologi og forsker har gitt meg en grundig forståelse av miljøutfordringene som vi står overfor, spesielt relatert til marine habitater og økosystemer. Min erfaring i Bellona har lært meg om politikk og hvordan man kan jobbe for å påvirke beslutningstakere og samfunnet generelt til å ta grep for å håndtere disse utfordringene. Min erfaring som forfatter har gitt meg en evne til å formidle komplekse ideer og konsepter på en enkel og forståelig måte. Min erfaring i restaurantbransjen og som frisør har lært meg om å jobbe med mennesker og å være serviceorientert. Min nåværende jobb i NOx-fondet har lært meg om hvordan man kan samarbeide med ulike organisasjoner og bedrifter for å fremme miljøvennlige initiativer.

3. Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Mine personlige erfaringer og opplevelser har påvirket min politiske tenkning og engasjement ved å gi meg et bredere perspektiv på samfunnsutfordringer og muligheter. Min interesse for yoga, meditasjon og sjamanisme har lært meg om viktigheten av å ha et helhetlig syn på livet og å være bevisst på hvordan våre handlinger påvirker oss selv og samfunnet rundt oss. Min erfaring som forsker har lært meg om viktigheten av vitenskapelig basert tilnærming for å takle utfordringer som miljøforurensning og habitatødeleggelser. Min erfaring med frustrasjon over treg politikk og politikere som ikke synes å jobbe for folket, har motivert meg til å bli mer involvert og bidra til endring.

4. Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Jeg har flere inspirasjonskilder, spesielt personligheter som tør å stå frem med sine kontroversielle ideer. Jeg tok Rudolf Steiner lærerutdanning mellom hovedfag og doktoravhandling. Steiner sin lære har så mange verdifulle betraktninger som vi har glemt i den moderne verden. Han knyttet sammen filosofi, vitenskap og spiritualitet i sin kosmologi og antropologi, og utviklet en helhetlig visjon for livet og universet. Steiner mente at det var viktig å forstå mennesket som en trefoldig enhet, bestående av kropp, sjel og ånd. Han argumenterte for at det var viktig å balansere disse tre elementene i livet for å oppnå en helhetlig og bærekraftig livsstil. Der er det mye å hente av innsikt i dagens samfunn hvor det er mye depresjon og sykdom.

Andre inspirasjonskilder som lever i dag, er spesielt journalister med ryggrad som for eksempel Julian Assange og Tucker Carlson. Disse menneskene har påvirket meg ved å vise meg at det er mulig å gjøre en forskjell hvis man virkelig tror på det man kjemper for og er villig til å ofre noe for det. Uten slike journalister hadde man ikke hatt noen motvekt til MSM.

5. Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg vil beskrive min arbeidsstil som effektiv, målrettet og fleksibel. Jeg er vant til å jobbe i prosjekter med tydelige mål og frister, og jeg har lært å være løsningsorientert og å tilpasse meg endringer og utfordringer underveis. Som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker vil jeg jobbe hardt for å oppnå konkrete resultater for innbyggerne og følge opp saker og utfordringer på en systematisk og effektiv måte.

6. Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Lokalt er jeg opptatt av å bevare natur og miljø og sikre gode levekår for alle innbyggerne. Jeg vil også jobbe for å styrke næringslivet, økologisk jordbruk og skape flere arbeidsplasser i kommunen. Nasjonalt er jeg opptatt av å bevare norsk kultur og suverenitet og å redusere skatter og avgifter for folk flest. Jeg vil jobbe for at Norge går ut av de ulike internasjonale avtaler som ikke gagner oss. Jeg vil også jobbe for å få innført yoga og meditasjon i skolen som en del av et helhetlig helse- og utdanningstilbud. En annen viktig ting som opptar meg, er å gjøre alt som man finner i naturen lovlig og ha mindre strenge regler for salg av naturmedisin i helsekost. Internasjonalt er jeg opptatt av å bekjempe ødeleggelser av naturen globalt, overforbruk av plast, bruk av giftstoffer i mat og medisiner og bidra til en bærekraftig utvikling i samarbeid med andre land og organisasjoner uten å måtte inkludere globalistene hvis det er i heletatt mulig.

7. Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Mitt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten er at vi må ha en balansert tilnærming til politikk og samfunnsutvikling, der vi tar hensyn til både økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer. Vi må lytte til innbyggerne og ta deres behov og ønsker på alvor, og vi må være villige til å gjøre endringer og tilpasse oss nye utfordringer.

8. For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Jeg vil anbefale boken “The Hidden Life of Trees” av Peter Wohlleben for å lære mer om viktigheten av å bevare naturområder og biologisk mangfold. Det viktige i livet for de fleste mennesker er å være lykkelig. Så hva innebærer det? Er det noe man kan gjøre selv? Her anbefaler jeg boken “Du får det du ber om” av Abraham Hicks. For å lære mer om politikk og samfunnsengasjement, vil jeg anbefale boken “Rules for Radicals” av Saul Alinsky. Når det gjelder miljøspørsmål vil jeg anbefale å følge med på nettsidene til NIVA og miljøorganisasjonene.

9. Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Jeg kan dessverre ikke gi et svar på dette spørsmålet enda siden jeg ikke har opparbeidet noen erfaring. Men jeg kan se for meg at det kan være krevende å være offentlig engasjert i politikk, spesielt hvis man har kontroversielle meninger som jeg har.