Norgesdemokratene
Politikerskapte kriser

Politikerskapte kriser!

Vi opplever den ene krisen etter den andre i dag.

Vi har klimakrisen, energikrisen og nå ser vi at helsevesenet ikke greier å opprettholde lovpålagte tjenester til befolkningen. Myndighetene svarer med å kutte i pengeoverføringer i velferdsgodene som vi har opparbeidet oss gjennom generasjoner. Felles for alle disse krisene er at de er politikerskapte.

La oss starte med klimakrisa. Det er ingen steder i FNs klimarapporter som sier vi har en klimakrise. Den benevnelsen kommer først når politikere og miljøaktivister sammenfatter klimarapportene på flere tusen sider til, «Summary for policymakers» som er et hefte på mellom 40 og 50 sider.

At FN har klassifisert CO2 som driveren av global oppvarming er noe forbannet sprøyt.

Det er en utspekulert forretningside til å skattlegge folk på. Det er bare i klimamodellene til FNs klimapanel at CO2 og Global oppvarming samsvarer med hverandre. I vitenskapens verden sies det at varmen kommer først, deretter økningen av CO2. Dette bestemmes av en rekke fysiske lover. Over geologisk tid har det enten vært ingen korrelasjon eller en invers korrelasjon mellom CO2 og temperatur. CO2 blir også beskrevet som livets gass. Det er planteføde gjennom fotosyntesen. Uten CO2 på jorden, er det heller ikke liv her. Derfor er det uforståelig at Miljødirektoratet har klassifisert CO2 som forurensing.

Vi har heller ingen energikrise i Europa.

Den er politikerskapt som et resultat av vanvittige klimaavgifter på fossil energi. Derfor har stater i Europa bygget ned sine kullkraftverk til fordel for vindturbiner som bare gir energi når det blåser sånn passe. At de attpå til kvitter seg med atomkraftverkene sine uten å tilføre tilsvarende lik mengde energi, ja da blir det energikrise, skapt av politikerne selv. Her hjemme har de overgitt selvråderetten av egen strømforsyning som tapper ned våre vannreserver til fordel Europa gjennom våre kabler. Det er et paradoks at, Støre nå valfarter til Brussel for å forhandle med EU for å få mer kontroll over egen energi, i stedet for å ta tilbake selvråderetten over egen energi som tilhører det norske folk, nedskrevet i grunnloven.

Bedre infrastruktur i Finland

Norge har et tilnærmet dobbelt så stort statsbudsjett som f.eks. Finland med tilnærmet samme mengde innbyggerantall. Likevel har Finland en bedre velfungerende infrastruktur enn Norge. Det betyr at vi har et høyt statlig sløseriforbruk. Kan bare nevne Follobanen, elektrifisere oljeplattformer til 50 milliarder og putte CO2 ned i Nordsjøen til ukjent milliarder til ingen nytte. I tillegg kommer hundrevis av milliarder kroner som overføres til overnasjonale organisasjoner som vi ikke vet hvor pengene brukes til.

Innskrenket valgfrihet i Norge

Her hjemme innskrenker de vår valgfrihet ved å innskrenke vår kjøpekraft i form av ytterlige skatter og klimaavgifter. Våre velferdsgoder blir også kraftig utfordret. Det ser vi tydelig i dag med reduserte overføringer til helse, omsorg og sosiale tjenester. Det mangler i dag 5900 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere, et antall som om få år må øke til 40 000, om en skal holde tritt med utviklingen i innbyggerantall og demografi. 214 000 står i dag uten fastlege. Det blir ikke bedre når helseministeren varsler mindre overføringer til sykehusene, nedleggelse av fødeavdelinger, pluss at helsetilbudet til eldre og kronisk syke forverres ytterligere.

Søkelys på det nasjonale

Derfor ønsker Norgesdemokratene å snu denne trenden. Vi er et nasjonalkonservativt parti. Derfor vil vi ha søkelys på det nasjonale med å ivareta eget folk og rike.

Vårt motto er «Norge først», så får vi nedprioritere andre ting som symbolpolitikk og saker som ikke er til det beste for Norge.

Artikkelen er tidligere publisert i Gjengangeren og Tønsberg Blad.

Av William Leonhardsen

For Norgesdemokratene i Horten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com