Norgesdemokratene
60.000 kroner i erstatning

60.000 kroner i erstatning

Eikrem får 60.000 kroner i erstatning fra NTNU.

Øyvind Eikrem har både fått en skriftlig beklagelse fra NTNU og 60.000 kroner i erstatning etter at de tok seg inn på e-postene hans sommeren 2020. Eikrem er fornøyd med at NTNU erkjenner feil.

NTNU åpnet rundt 80 av Eikrems e-poster, og Eikrem protesterte via sin daværende advokat sommeren 2020, skriver Khrono.

Datatilsynet har konkludert med at NTNU ikke hadde noen begrunnet mistanke som legitimerte å åpne Eikrems e-poster.

– Det kjennes bra at denne siden av saken nå er avsluttet, og at vi slapp å ta den videre til domstolene, sier Eikrem til Khrono.

Eikrem, som er psykolog og sosialantropolog, mener saken er symbolsk, og håper andre ikke vil oppleve det samme.

– Dette er jo en erkjennelse NTNU gjør om at de har påført meg en skade og at de har handlet urett, sier Eikrem.

– Men det viktigste her er at disse innrømmelsene forhåpentligvis vil gjøre at ikke andre ansatte ved universiteter og høgskoler i Norge blir utsatt for det samme fra sine arbeidsgivere.

Bråket rundt Eikrem startet da han lot seg intervjue av Resett i 2018, i forbindelse med drap på to asylsøkere. Dette skapte reaksjoner på NTNU, og Eikrem ble kalt inn på teppet.

Daværende rektor Gunnar Bovim proklamerte i november 2018 at Eikrem hadde rett til ytringsfrihet. Men motstanden mot Eikrem stanset ikke her.

Den 20. februar 2020 publiserte Filter Nyheter en sak der flere anonyme kilder hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem sto bak en rekke anonyme Facebook-profiler som skal ha «hisset opp til rasistiske nettdebatter».

Eikrem beskrev saken som «Tull og tøys», og Filter Nyheter ble felt for brudd på god presseskikk.

Det viste seg at det var to stipendiater som hadde spionert på Eikrem i forbindelse med denne Facebook-saken, blant annet ved hjelp av snikfotografering, som er et lovbrudd.

Stipendiat Aasback opplyser til Universitetsavisa at hun spionerte på Eikrem fordi hun syntes aktiviteten hans var betenkelige, samt fordi hun har faglig interesse for «hatprat, konspirasjonsteorier og filterbobler i sosiale media».

Stipendiat Fævelen sier hun fotograferte Eikrem fordi hun mener aktiviteten hans var brudd på NTNUs etiske retningslinjer.

Hele saken rundt Eikrem ble stadig mer bisarr, selv PST skal ha vært involvert, noe som blant annet fikk professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo til å reagere.

– Er Eikrem under etterforskning for noe som har med rikets sikkerhet å gjøre? Det vet vi ikke, og da er det vanskelig å gå i dybden, sier han, og fortsetter:

– At det hemmelige politiet bruker en rapport utarbeidet av et universitet, om en vitenskapelig ansatt, som de utleverer i en situasjon hvor de ønsker å sparke vedkommende, virker skremmende på meg.

NTNU forsøkte å få Eikrem avskjedighet, men i desember 2021 endte det med at Eikrem inngikk et forlik med NTNU, som innebar at rektoratet trakk forslaget om avskjed. s1. august 2022 gikk Eikrem over i en annen stilling der han kun skal drive forskning frem til 2026.

Eikrem ble politisk nestleder for Demokratene (nå Norgesdemokratene) fra 21. mai, 2022.

60.000 kroner i erstatning
Foto: Wikipedia

Psykolog og sosialantropolog Øyvind Eikrem, politisk nestleder i Norgesdemokratene.

Artikkelen er første gang publisert i Document den 26. januar 2023.


Øyvind Eikrem

Øyvind Eikrem

Politisk nestleder
Norgesdemokratene