Norgesdemokratene
Nektes bokpresentasjon på Litteraturhuset

Nektes bokpresentasjon på Litteraturhuset

En boklansering om fødselstallene i Europa sensureres av noen som attpåtil er stiftet av Fritt Ord!

Tittelen, “Old Europe Stop The Great Replacement”, ble for mye å svelge for de med formål om “å spre litteratur i bred forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale.”

Forfatterens syn på statistiske fødselsrater og befolkningsøkning er grunnlaget for boken. Han gir en unik sammenligning av statistikk og prognoser for 20 år siden, og tilsvarende i dag. Europeere oppfordres til å føde flere barn om de skal ha en fremtid.

Legatum Publishing har sendt ut en pressemelding om at de har blitt nektet å avholde en boklansering på Litteraturhuset i Oslo.

Litteraturhuset sier om seg selv at de er “inspirert av en tysk tradisjon for frie litteraturhus”. Dette er jo vel og bra i teorien, men den praktiske gjennomføringen ser ikke ut til å følge utsagnet.

Slik vi forstår det, så vises det til “§185 – Hatefulle ytringer”. Norgesdemokratene ønsker å fjerne denne paragrafen, ettersom vi mener den er hemmende for ytringsfriheten. I vårt partiprogram står det følgende om dette:

6.8 Rasistiske og Hatefulle ytringer

Krenkende ytringer kan ikke fysisk skade noen, og baserer seg på følelser og persepsjon, ikke bevis og jus. Dermed skal man ikke straffe ytringer med mindre de faller inn under paragrafer vi allerede har om klare trusler eller ærekrenkelser. Norgesdemokratene vil derfor fjerne §185 fra straffeloven, da loven står i direkte strid med grunnlovens §100.”

Litteraturhuset, ved administrasjonssjef Tone Jørpeland Lunde, viser til vilkårene for leie, og bruker følgende som begrunnelse for avslaget:

“Dette er det Encyclopaedia Britannica skriver om The Great Replacement Theory:

Replacement theory has been widely ridiculed for its blatant absurdity. It has been just as widely condemned for its encouragement of racist violence through its toxic allegation that nonwhite immigrants (as well as the Jewish figures who allegedly direct their immigration) pose an existential threat to whites. The latter criticism has been tragically validated by the occurrence of several mass murders in the United States and other countries by white racists who clearly indicated their adherence to replacement theory before or after their attacks.”

Forstått ut fra sitatet fra Encyclopaedia Britannica (EB), som er gitt som begrunnelse, så mener Litteraturhuset altså at bokens tittel “Old Europe Stop The Great Replacement” baserer seg på absurditeter og oppfordrer til rasistisk vold.

Det er underlig at de som er så opptatt av kultur og litteratur ikke engang har sjekket andre kilder. Hva er grunnen til valget av akkurat denne åpenbart venstre-ekstreme kildeteksten?

Politisk motiverte endringer i ordbøker og typiske leksika har fulgt den intellektuelle strømmen på venstresiden. I søken etter kunnskap om “The Great Replacement”, ville det vært mer naturlig å finne kilder i f.eks. vår egen Aftenposten: “Det var et lite stykke Norge i USA. Nå kalles det «Little Mogadishu»”.

Selv FN bruker stadig dette begrepet når de snakker om behovet for å opprettholde befolkningstallet i et land. De mener løsningen, for Europas del er, immigrasjon fra land utenfor Europa.

Norgesdemokratene og boken, “Old Europe Stop The Great Replacement”, mener at løsningen på befolkningsnedgangen, er å øke antall fødte barn pr. kvinne i Norge og Europa; ikke å importere folk fra fjerne himmelstrøk med fullstendig annerledes kultur.

Vi må ikke glemme at Norge ikke ble et av verdens beste land å leve i grunnet vår hvite hudfarge. Det er den gode kulturelle utviklingen i Norge, forbedret gjennom generasjoner, som har skapt dette fantastiske landet.

Norgesdemokratene vil iverksette økonomiske tiltak for å stimulere egen befolkningsvekst, og ikke importere fremmede kulturer og konflikter for å løse intern politisk udugelighet.

At unge mennesker i Norge ikke ønsker å stifte familie og lage barn, skyldes en total systemsvikt i styringen av landet.

Vi har selv benyttet lokaler i Litteraturhuset tidligere. Vi har vært strålende fornøyd og håper dette skyldes høyt arbeidspress eller en glipp i vurderingsprosessen — ikke en kontinuerlig svikt i driften av selve

Litteraturhuset. Litteraturhuset må ta grep og opprettholde en drift som er naturlig når man utgår fra noen som kaller seg “Fritt Ord”.

Red.