Norgesdemokratene
Hva er en nordmann?

Hva er en nordmann?

Å si at det ikke finnes et norsk gen i en somalier, er ikke feil.

Man blir ikke nordmann kun av å flytte til Norge, like lite som somaliere flest vil si at en innflyttet etnisk nordmann er en somalier.

Å påstå noe annet er rett og slett ordkløyveri og misbruk av dyrebar tid.

Dette tjener ikke nordmenn som er opptatt av landet sitt, men kun særinteresser med helt andre intensjoner enn å ta vare på Norge og norsk kultur.

Innflyttere med norsk statsborgerskap kan kalle seg norske. Mange  spør om når de er norske nok? De fleste nordmenn vil si at du er norsk nok om du har lært deg språket, jobber, elsker Norge og norsk kultur — og er villig til å dø for landet om nødvendig.

Rasismekortet trekkes oftere enn noensinne.

Europa og USA aldri har vært mindre rasistiske enn inntil for noen få år siden. Den homofile forfatteren, Douglas Murray, sier i sin bok, “The Madness of the Crowds”, at rasismen var som et tog i ferd med å stoppe på stasjonen, men som plutselig tok fart og forsvant i det fjerne — i uant retning.

Han siterer også den australske politiske filosofen, Kenneth Minogue, som snakker om “St. George in Retirement Syndrome”: Når den største og farligste dragen er drept, så må St. George søke nye, og stadig mindre, drager å drepe for å få lønn.

Ingen rasisme — ingen penger: God gammeldags kapitalisme.

Dette er noe vi kjenner godt igjen fra antirasistiske organisasjoner, som mener de ser rasisme overalt. De trekker rasismekortet med den ene hånda, og VISA-kortet med den andre, selv om de påstår at de hater kapitalisme og elsker sosialisme.

I George Orwells “1984” snakkes det om “Newspeak“, hvor hovedmålet er å forandre ordene i språket slik at det blir umulig å kritisere regimet som styrer. Dette er også et av målene med marxismen og Woke-bevegelsen i dag. Det er vanskelig å forandre gamle lover, men mye lettere å endre språket slik at man oppnår det man ønsker.

Vi ser stadig endringer i definisjoner av ord som rasisme, hat, vaksine, pandemi etc. Alt for å tjene en eller annen ny sak. Disse ordene har vært vel definerte i lange tider.

Det siste er at man ikke engang er i stand til å gi en skikkelig definisjon på hva en kvinne er. Det er helt groteskt at man må hundre år tilbake i tid for å finne gode upolitiske beskrivelser av dagligdagse fenomener som kvinne, mann m.m.

I 1863 skrev nynorskens far, Ivar Aasen, en diktsamling kalt “Symra”. I den hadde han et dikt kalt “Nordmannen”. Jeg gjengir originalen her:

«Nordmannen»

Symra, 3. utgåva 1875
Ivar Aasens rettskriving

Millom Bakkar og Berg ut med Havet
heve Nordmannen fenget sin Heim,
der han sjølv heve Tufterna gravet
og sett sjølv sine Hus uppaa deim.

Han saag ut på dei steinutte Strender;
det var ingen, som der hadde bygt.
”Lat oss rydja og byggja oss Grender,
og so eiga me Rudningen trygt.”

Han saag ut paa det baarutte Havet;
der var ruskutt aa leggja ut paa;
men der leikade Fisk ned i Kavet,
og den Leiken den vilde han sjaa.

Fram paa Vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare Land!
Men naar Vaarsol i Bakkarne blenkte,
fekk han Hug til si heimlege Strand.

Og naar Liderna grønka som Hagar,
naar det laver av Blomar på Straa,
og naar Næter er ljosa som Dagar,
kann han ingenstad vænare sjaa.

Hva er en flyktning?

Frontex bekrefter at kun 2,7% av de såkalte flyktninger kommer inn under den definisjonen som FN bruker.

De aller fleste som kommer til vesten har økonomiske mål med å reise så langt. Dette er heller ikke noe vi kan integrere, når de kommer i så stort antall — så fort.

At mange reiser på ferie til opprinnelseslandet, viser jo helt klart at de må frataes oppholdstillatelse og status som asylsøker eller flyktning og returneres umiddelbart.

Det er heller ingen grunn til å gi en flyktning norsk statsborgerskap. De skal alle reise hjem til hjemlandet når det er trygt nok.

Media bruker det Anine Kierulf (5:45) kaller følelsespremierende argumentasjon når de snakker om migranter eller andre tema hvor leserne skal mene “riktig”.

Det er et voldsomt støtteapparat og økonomi rundt innvandring og flyktninger i Norge, og derfor er det mange som vil ha dem hit uten å tenke på hva som er godt for landet.

Den kjente engelske økonomen, Paul Collier, sier at kostnadene for en flyktning i vesten er 135 ganger høyere enn i nærområdene. Derfor er det også økonomisk forkastelig å la dem reise hit.

Demokratene ønsker å hjelpe til i nærområder og naboland, og vi synes det er hårreisende at FNs Flyktningeleire får mindre enn halvparten av de pengene de har blitt lovet hvert år av sine medlemsland.


Her er en lenke til Geir Ugland Jacobsen sitt intervju i TV2. Dette intervjuet var på ca. 10 minutter, og de klippet det i filler og monterte det på sin mest følelsesmessige måte.