Norgesdemokratene
Demokratene vil avvikle det norsk asylinstituttet

Demokratene vil avvikle det norsk asylinstituttet

Demokratene vil avvikle det norsk asylinstituttet som ble opprettet etter andre verdenskrig for muligens å ta imot opposisjonelle og forfulgte fra kommunist Sovjetunionen – og ikke dagens grunnløse asylsøkere fra afrikanske land som eksempelvis:  Kongo og Somalia.


Derfor burde det ikke være særlig vanskelig for norske saksbehandlere å fastslå hvorvidt: En eritreer, en somalier eller en kongoleser er en genuin opposisjonell, eller en lykkejeger. 
Et sterkt underkommunisert problem, er at fattige land i økende grad bruker sin egen befolkning som ren eksportartikkel til vesten, som igjen gir en ekstrem pengestrøm fra vestlige velferdsordninger og/eller kriminalitet tilbake til disse landene. 

Alle vet at denne pengestrømmen overstiger bistandsmidlene, og selv om det sikkert gavner fattige land, så er det ikke Norges oppgave eller i vår interesse å opprettholde dette systemet.  Overføringen av penger til klan og familie i hjemlandet, medfører også at mange innvandrerfamilier lever i fattigdom, og denne selvpåførte fattigdommen brukes som brekkstang av politiske aktivister for at innvandrere skal få enda mer offentlige penger. 


Og la det være sagt fra meg: Demokratene vil ikke være med på denne utbyttingen lenger, og anser det som en dødsspiral for velferdssystemet. Opprettholdelse av asylinstituttet under slike omstendigheter er irrasjonelt, og Demokratene vil heller vri noen av ressursene over til ren katastrofehjelp. Nok er nok!

Makvan Kasheikal
Stortingskandidat for Demokratene