Norgesdemokratene
Galskapen starter i skolen

Galskapen starter i skolen

“Critical Race Theory” raserer antirasismen som var på vei bort. Nå skal alt dreie seg om rase og gruppe-identitet.

Den hysteriske identitets-politikken som har vokst frem de siste årene, er i ferd med å ødelegge norsk kultur, og det verdisynet som har skapt verdens beste land. Dette er en del av den marxismen som lærere og journalister trer ned over hodene våre hver dag.

Det har vært endel bekymring fra skolene sin side, ettersom hjemmeundervisningen gjør at foreldre faktisk kan følge med på hva deres barn lærer på skolen. Det ser for meg ut som om det kan være en god idé å forlange at alle forelesninger på skolene skal være tilgjengelig online i noen uker etter hver forelesning. I dag koster kamera-utstyr så lite at dette burde være et betimelig krav.

President Trump har sendt ut en Executive Order der skoler varsles om at de kan miste statsstøtte om de underviser i Critical Race Theory, eller på annet vis driver politisk indoktrinering. Dette er noe vi absolutt bør se på i Norge også. I følge denne teorien er verden delt inn i undertrykkere og undertrykte.

De hvite, og spesielt menn, tilhører førstnevnte. Undertrykkerne skal bekjempes med alle midler, og selv de som mener at de ikke er rasister og delaktig i systemisk rasisme, er i virkeligheten ikke klar over hvor rasistiske de er. Om dette høres fullstendig surrealistisk ut: så er du på rett spor. Dette er det som skjer når hysteriske lærere hjernevasker uvitende unge voksne.

The philosopher Arthur Schopenhauer once wrote that ‘there is no absurdity so palpable but that it may be firmly planted in the human head if you only begin to inculcate it before the age of five’. He was right. This explains why the genre of woke children’s literature is thriving.

Who Are You? The Kid’s Guide To Gender Identity, by Brook Pessin-Whedbee, aimed at three-year-olds and over, takes readers through the multiplicity of fashionable new identities, such as ‘genderqueer, non-binary, bigender, neutrois and two-spirit’. (‘Neutrois’ refers to a gender identity that is neutral or null. ‘Two-spirit’ refers to a person who identifies as having both a masculine and a feminine spirit.)

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-8726235/ANDREW-DOYLE-children-brainwashed-divisive-new-dogma.html

Galskapen rundt kjønn, og hva slags kjønnsidentitet man skal kunne påberope seg, er også vel verd å nevne. Mange steder drives det kjønns-undervisning og “veiledning” allerede i barnehage og barneskole. Det finnes mange forskere som mener at barn må lyttes til om de ønsker å bytte kjønn! Dette er noe de fleste normale mennesker mener de MÅ vente med til de er helt utvokste fysisk.

Harald Eia laget en serie rundt 2010, og som ligger ute på YouTube gratis. Der viser han hvor useriøse mange norske “forskere” er.

Harald Eia: Gay/Straight:
https://www.youtube.com/watch?v=150QBUAisoo

PFU: Harald Eia frikjent for Hjernevask:
https://www.youtube.com/watch?v=UuUeFpddibE