Norgesdemokratene

Det finnes bare et nasjonalkonservativt folkeparti i Norge!

Ønsker man en ny politikk, og en ny ideologi som erklærer liberalismen død: er Demokratene det eneste alternativet i Norge.

Vi har i det siste kunne lese i media om det interne opprøret som pågår i Frp. Frp-lederen Siv Jensen har kommet med en klar beskjed til de som vil ta partiet i en ny retning: «Så lenge jeg er leder, er Frp et liberalistisk folkeparti», uttalte Siv Jensen i et sommerintervju til TV2.

Bakgrunnen til denne uttalelsen var at Oslo Frp i februar vedtok å ta partiet i en nasjonalkonservativ retning. Hva opprørerne i Oslo Frp, anført av fylkesleder Geir Ugland Jacobsen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, egentlig mener med begrepet “nasjonalliberalistisk” synes å være noe uklart. Det er nemlig ikke så mange år siden Christian Tybring-Gjedde stemte for at Finanstilsynet skulle underlegges Brussel. Dette til tross for at 75 prosent av velgerne er imot EU. Konkret dreide denne saken seg om å la EFTAs overvåkingsorgan ESA kontrollere at norske banker overholder EU-reglene. Dette stemte altså Tybring-Gjedde for.

Jeg vil derfor komme med en klar oppfordring til velgere og politikere som ønsker seg et nasjonalkonservativt parti: Det finne bare et nasjonalkonservativt folkeparti i Norge og det er Demokratene — og det er bare et politisk parti i Norge som betrakter verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn.

Det finnes bare et politisk parti i Norge du kan stole på i kampen mot EU, EØS og Schengen. Den interne kampen i Frp, om å gjøre partiet til et nasjonalkonservativt parti, vil aldri nå frem.

I Sommerintervjuet, i TV2, uttalte Siv Jensen: «Enten så føyer man seg, eller så må man se seg om noe annet å drive med, fordi da er man i feil parti».

Det kan være klokt å lytte til partileder Siv Jensen. Ønsker man en ny politikk, og en ny ideologi som erklærer liberalismen død — og som vil skape en fremtid bygd på nasjonalkonservativt politikk: er Demokratene det eneste alternativet i Norge.