Norgesdemokratene

Vi må ikke glemme kreftpasientene i disse korona-tider.

Vi må ikke glemme kreftpasientene i disse korona-tiderVi må ikke glemme norske kreftpasienter i disse korona-tider.

Demokratene vil satse tungt på kreftomsorgen både med økte ressurser, og nødvendige endringer i sykehusene, og om nødvendig sørge for at flere gratis kan behandles ved kjøp av plasser og behandling i utlandet.

Demokratene ønsker å unngå unødvendig ventetid på utredning/ diagnose og behandling for pasienter med kreft. Demokratene vil arbeide hardt og målrettet mot rask behandlingstid, import av ny gratis medisin som vil forlenge livet og kurere kreft.

Kreftregisteret har flere ganger anbefalt at det innføres skanning av lungene for utsatte befolkningsgrupper. Dette kan spare mange liv og øke overlevelsesprosenten ved lungekreft betraktelig. Demokratene vil arbeide for at dette gjennomføres på linje med mammografi av de aldersgrupper som er mest utsatt for brystkreft.

HOVEDMÅL I KREFTSTRATEGIEN TIL DEMOKRATENE ER:
• En mer brukerorientert kreftomsorg. Det må også ansettes langt flere kreftkoordinator i hele Norge.
• Kreftpasienter skal til enhver tid vite hvem de kan henvende seg til om egen sykdom og behandling.
• Kreftpasienters erfaringer skal brukes aktivt til å forbedre tjenestene.
• Norske pasienter skal ha tilgang til ny gratis, sikker, virkningsfull medisin .
• Demokratene vil sikre kvinner i alle aldersgrupper mammografi.
• Ha hyppige undersøkelser av for å avdekke kreft i prostata tidlig.
• Demokratene mener at prisen på legemidler ikke skal være avgjørende for om pasienter skal motta livsforlengende kreftbehandling.
• Demokratene mener at alle skal ha lik rett til kreftbehandling, uavhengig av alder og sosial status.

Og bare så det er sagt: Demokratene mener bestemt at alle kreftpasienter som trenger det må få tilbud om rehabilitering etter sykdom.

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Vi må ikke glemme kreftpasientene i disse korona-tider.

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #