Norgesdemokratene

Korona-pandemien viser at Norge må investere mer i vårt eget folk og land!

Korona-pandemien viser at nå må Norge investere mer i vårt eget folk og land!Korona-pandemien viser at nå må Norge investere mer i vårt eget folk og land!

Den norske skolen skal og må bidra til at vår oppvoksende slekt blir lojal mot frihet under ansvar og de demokratiske idealer. Dette har alltid vært en av grunnpilarene mot fremmede voldelige og totalitære ideologier som nazisme, marxisme og islamisme. Demokratene vil derfor prioritere utdannelse og forsking i en sterkere grad enn andre norske partier. Vi vil akseptere både private og offentlige skoler med et tilfredsstillende pedagogisk og faglig nivå.

Utdannelsessystemet må ta hensyn til elevenes ønsker, evner og ferdigheter. Fagskoler skal derfor ha like stor prioritet som teoretiske skoler. Mye grunnforskning over mange år danner et solid grunnlag for å lage høyteknologiske produkter som er vanskelige å lage. Høykostland må ha en industri som tilbyr varer og tjenester som er vanskelige å kopiere.

Olje og gass har her i landet vært produkter i særstilling som så langt har solgt seg selv, men dette varer ikke evig. Faren for Norge er at lavkostland konkurrerer med lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår når de produserer varer som er enkle å kopiere.

Norge må derfor i fremtiden etter korona-pandemien bygge en langt bedre Norge for bare å nevne noen viktige saker å kjempe for : En bedre selvforsyning, innvandringsstopp, jobb til alle til nordmenn som kan jobbe, bedre sosiale ordninger for de som sliter, mer penger til forsking og utdanning, lavere skatter og avgifter, nei til Schengen og EØS, ja til å sette det norske folk i alt vi gjør – bare da kan Norge trygge velferden for det norske folk i fremtiden.

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Korona-pandemien viser at Norge må investere mer i vårt eget folk og land!

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #