Norgesdemokratene

Nå er det bare Demokratene som sier nei til bompenger

Nå er det bare Demokratene som sier nei til bompenger«Det er en triste faktum at alle partiene som etter valget i september 2017 ble representert på Stortinget elsker bompenger, selv om de prøvde å innbille deg som velger noe helt annet. Et av de verste eksempelet på dette er “dobbeltspillet” til regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som nå i 2018 og i årene fremover vil fortsette med å flå norske bilister med 100-vis av milliarder kroner i bompenger og økt rushtidsavgift,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Dette skjer utrolig nok mens nesten 40 milliarder kroner fra norske skattebetalere bare i 2018 går til i den statlige tvungne U-hjelpen, og i rekordfart ruller ut av Norge. Og dette går utrolig nok: Til alle verdens meningsløse konflikter og korrupte islamistiske regimer og land som brutalt myrder helt uskyldige kvinner og barn,» legger han til.

«I media kan vi alle også til stadighet lese at Fremskrittspartiet sier at de er imot bompenger, men hva hjelper det bilistene når Fremskrittspartiets sin samferdselsminister daglig setter nye norgesrekorder i bompenge og rushtidsavgift. Faktum er at det kun er parti som ikke vil dobbelbeskatte bilistene med bompenger, og det er Demokratene. Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter til sammen 60 til 67 milliarder pr. år, til samferdselsformål. I tillegg til dette vil Demokratene selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge kan bli stolt av uten bompenger,» sier han.