Norgesdemokratene

Kjemper for aleneboere

Kjemper for aleneboerePå grunn av et generelt høyt kostnadsnivå, opplever mange aleneboere at de befinner seg i en økonomisk krevende situasjon, mener Demokratenes bystyrerepresentant i Kristiansand, Vidar Kleppe. Han mener målet bør være at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antallet single/enslige er stadig økende, og mener man bør se på skatte og avgiftstrykket for denne store gruppen. Dessuten peker han på at situasjonen på boligmarkedet gjør at mange unge og enslige sakker akterut med å skaffe seg egen bolig.

“Er det mulig å senke skatter og avgifter på nødvendighetsgoder som arbeid, bolig og mat, samt at målt forbruk legges til grunn for offentlige avgifter,” spør han.

I en interpellasjon til ordføreren i Kristiansand viser Kleppe til at Norge har 900.000 enslige. “En fjerdedel av befolkningen over 16 år lever alene. Dette er en formidabel gruppe av Norges befolkning som fortjener å bli tatt på alvor. Mange sliter på boligmarkedet. Kommunale avgifter er like store for single som for par. Økningen av disse utgiftene rammer de enslige hardere, og særlig de eldre. Unge aleneboere har nå fire ganger større risiko for å bli fattige enn de hadde i 1990. Jeg ser med uro på denne utviklingen, og ønsker at de enslige skal få vilkår som reflekterer at antallet enslige er stadig økende,” skriver Kleppe i sin interpellasjon.

Han mener at Husbankens ordninger må ta høyde for at ikke alle boligkjøperne har tilgang til to inntekter og det må innføres ordninger med for eksempel. lengre avdragstid. “Kan det være mulig å få til at avgifter og gebyrer knyttet til bolig i størst mulig grad skal differensieres, ved at det betales for målt forbruk, og ikke etter stipulert forbruk basert på boligens areal,” undrer han.

“Singelpolitikken har vært lite fremme i den offentlige debatten. Kanskje det nå er på tide at noen tar et initiativ for å bedre de ensliges livsvilkår. Det hadde vært fint om Kristiansand kunne har som mål å  å bli en foregangskommune som fokuserer på de ensliges situasjon.

Målet er at singelpolitikken skal være i fokus på alle områder som kan gjøre situasjonen betre for de enslige,” skriver Kleppe.

Han mener at bystyret kunne startet et prosjekt som kan gjøre Kristiansand til en foregangskommune når det gjelder god singelpolitikk. “Det må også legges  opp til et godt samarbeid med firmaer og institusjoner som kan bidra til at de enslige kan få bedre betingelser fra private bidragsytere,” mener han, og har dette konkrete spørsmålet til ordføreren:

“Støtter ordføreren Demokratene i at Kristiansand kommune nå må foreta en gjennomgang “med det mål” at Kristiansand skal bli Norges beste by og bo i for aleneboere, single og enslige?”