Norgesdemokratene

Like muligheter for alle politiske partier?

Blir vi objektivt informert?

Rikets tilstand

Eidsvolls Plass i Oslo den 3. juni kl. 16 - 18.

Hjemme alenefest på Stortinget?

Bostedsløse i Norge 2020 – en kartleggingRapport fra Oslo MET: NIBR rapport 2021:10    Vi er verdensmester i bistand pr innbygger, vi ligger også i verdenstoppen på flyktning og asyl pr innbygger...

Våpenhvile og fredsforhandlinger i Ukraina umiddelbart.

Sluttreplikk om Norgesdemokratene og NATO.

Norgesdemokratene og NATO

Norgesdemokratenes syn på NATO

Innvandringsbefolkningen vokser, antall nordmenn og kvinners rettigheter synker

Prognosene fra SSB viser at nordmenn vil komme i mindretall i egen hovedstad i løpet av noen få år.

Gratulerer med dagen Norge

Norgesdemokratenes 17. mai-hilsen

Landsmøte 2023

Pressemelding fra Norgesdemokratene 15. mai 2023

Global klimasvindel

Kun umoralske parasittvirksomheter tjener på vindkraft.

Frigjøringsdagen

I dag, på 8. mai, vaier flagget friskt utenfor kontorvinduet.

Nytt parti?

Har Norgesdemokratene blitt et "helt nytt" parti?

Eat ze bugs

Er du villig til å ofre helsen for å "redde klimaet"?

Hyttene skal melkes

Forslag om ny hytteskatt vil gjøre det vanskelig for vanlige folk å eie hytte.

Det er nok nå, Jonas

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, bør ta sin hatt og gå.

Når tryggheten forsvinner

Vestlige lands unike utvikling siden den første industrielle revolusjon, er basert på noen grunnleggende forutsetninger.

Regjeringens forslag til endringer i smittevernloven strider mot Grunnloven

Regjeringen ønsker å innlemme oss alle i et helsebasert diktatur.

Siste Artikler