Demokratene Norge

Forfatter -Kjell Arne Thomassen