Norgesdemokratene
Ønsket politikerskapt energikrise

Ønsket politikerskapt energikrise

Det er på tide at den Norske befolkningen innser at energikrisen rett og slett ikke er annet enn en politikerkrise.

Takket være inkompetente statsråder fra en nasjonalforsamling som overhodet ikke setter Norge Først.

Norge er selvforsynt med vannkraft til 120%. At det enkelte sjeldne ganger behøves tilleggsenergi kunne lett vært løst med 4. generasjons kjernekraft. Da ville vi også kunne eksportert kraft uten at dette ruinerer økonomien til bedrifter og privatpersoner i Norge.

4. generasjons kjernekraft har så godt som eliminert farene med tradisjonell kjernekraft. Det er flere årsaker til dette.

Konvensjonell kjernekraft opererer under høyt trykk, gjerne 150 bar — rundt 50 ganger trykket i et bildekk. Fjerde generasjon reaktorer kan operere under normaltrykk. Det betyr at risikoen for ulykker på grunn av trykk er eliminert. Og forbedringene stopper ikke der.

Flere nye konsepter utvikles nå rundt om i verden. Et av dem er saltsmeltereaktoren. Den kan drives med restmaterialet fra konvensjonelle reaktorer, som tar ut kun 5-8 % av energien i uranet som brukes. Dermed reduseres også problemene med lagring av oppsamlet restmateriale fra konvensjonelle reaktorer.

Fordi saltsmeltereaktorer er 25-100 ganger så effektive som konvensjonelle reaktorer, avhengig av design, blir det tilsvarende mindre restmateriale.

Saltsmeltereaktorer kan også drives med thorium, et råstoff Norge har massevis av. I en thorium-basert saltsmeltereaktor må 83 % av avfallet lagres i 10 år, mens 17 % må lagres i 300 år. Det er dramatisk kortere enn tilfellet er med avfall fra konvensjonell kjernekraft.

Flere steder i verden forskes det på bruk av Thorium til produksjon av kjernekraft. India og Kina forsker på dette og er allerede i gang med testing.

Norge har blant verdens største forekomster av Thorium.

I tillegg har vi et oljefond på 12.600 milliarder hvor man lett kunne overført en mikroskopisk del til forskning innen kjernekraft og bruken av Thorium.

Det store problemet i Norge, er at vi har en nasjonalforsamling som ikke ser ut til å ha den minste forståelse for at det er nasjonen Norge de jobber for. De er dessverre kun opptatt av å leke verdenspolitikere, fremfor å jobbe for Norges Beste.

Ønsker du å hjelpe til med å sette Norge Først bør du lese Norges beste partiprogram: https://demokratene.org/program/

Meld deg in i Norgesdemokratene: https://demokratene.org/medlem/


Ønsket politikerskapt energikrise

Tom Stian Øhman

Organisatorisk nestleder
Norgesdemokratene

Følg oss