Norgesdemokratene
Politikerskapt fattigdom

Politikerskapt fattigdom.

Det skjer noe med samfunnet vårt.

Media forteller ikke sammenhengen og Politikerne lyver om årsakene.

De fleste har fått med seg at strømprisen er dyr, mat koster mye mer, varer og tjenester like så.

Vi blir fortalt at dette skyldes Russlands militæraksjon i Ukraina.

Når strømprisen nådde nye høyder i fjor høst, var det lite vind i Tyskland, lite nedbør, samt høy pris på kull og gass som var årsaken — og Ukraina siden 24. februar…

Folk fryser og folk sulter i Norge. Bedrifter går konkurs, industri flagger ut/legges ned og folk risikerer å miste hus og hjem. Køene til fattighusene øker også.

Politikerne vil ikke gi tilbake penger de har tatt fra folket i form av Statens økte inntekter via høye strømpriser og avgifter. Det kan skape inflasjon sier de.

Det som skaper inflasjon er økt pengebruk, men pris på strøm og drivstoff øker prisene på nødvendige varer — noe som igjen presser inflasjonen opp.

Når en kWh. strøm øker i pris fra 35 øre til 5 kroner, og man trenger 2000 kWh. pr, mnd. — så må man bruke mer penger på en livsnødvendighet. De fleste har ingen mulighet til å velge vekk strøm eller bruke andre kilder.

Vi har basert det meste på strøm siden den er billig å produsere (5-12 øre pr. kWh.) De som produserer den tjener godt på det, selv med en pris på 20-40 øre pr. kWh. Norge har ca. 10% overskudd av kraft!

Hva har strømpris å gjøre med økte matpriser og økte priser på varer og tjenester?

Det har veldig mye å gjøre med det. Når mat skal produseres, trengs det strøm. Når mat skal lagres, trengs det strøm. Når butikkene skal ha lys i taket, oppvarming og nedkjøling i disker — så trengs det strøm. Når strømprisene øker med mange hundre prosent, så får det konsekvenser i en lang rekke ledd, så prisen på det meste øker naturligvis.

Hva er da løsningen? Strømstøtte er det eneste verktøyet som tas i bruk. Hjelper det? Matprodusentene får ikke støtte. Engros-lagrene får ikke støtte. Butikkene får ikke støtte.

Strømstøtte til bedrifter og industri er i strid med EØS avtalen, så om folk får en symbolsk “hjelp”, så stiger fortsatt prisen på mat, varer og tjenester.

Resultatetet er at folk blir fattigere.

Politikerne tilbyr plaster, til istykkerrevne folk. Det er det ingen hjelp i.

Det som har ført til de økte strømprisene, er at politikerne har koblet Norge sammen med EUs energisystem.

Når man smelter sammen verdens villigste strømproduksjon, med verdens dyreste, så blir følgelig prisen høyere for vår del.

Strømprisen fastsettes av høystbydende på EUs kraftbørs. Dette har ingenting med Putin å gjøre, men det har alt med de på stortinget å gjøre.

At EU plutselig fikk en energikrise i fjor, er et selvpåført resultat av deres egen klimapolitikk. De begynte sitt “Grønne skifte”, stengte ned pålitelige kraftverk, og har trodd at de kunne erstatte det med Vind- og Solkraft. Det er en umulighet!

Med på lasset følger Norge.

Det står kun to ting i hodet på de på stortinget, som trumfer alt: Å klø EU på ryggen, samt å oppfylle klimamålene til FN. At hele Norge går til helsike, betyr ingenting!

Når vi må bruke mer penger på å skaffe oss det vi absolutt trenger, skaper det inflasjon. Inflasjon forsøker de å bremse ved å sette opp rentene, men dette skaper kun enda høyere inflasjon, ettersom leverandører av varer og tjenester skyver sine økte utgifter over på konsumentene: deg. Dette er ikke gode gavepakker til et gjeldstynget folk; heller en kniv i ryggen.

Dette er måten de vil utjevne forskjellene på: Ved å gjøre flere nordmenn fattige! Jeg for min del blir direkte kvalm av FNs bærekraftmål, AGENDA 2030 og Pin som symboliserer dette. Dette er korrupt kapitalisme eller grønn kommunisme.

Tiltakene er farlige, meningsløse og på grensen til ondskap!

Så hva må til for å få tilbake den Norge vi hadde for et par ti-år siden?

Da må vi si opp EØS avtalen. (Nei, EØS avtalen er ikke en handelsavtale!) Det er den som gir EU kontroll over Norge og våre ressurser. Neste ut, er vannet vårt!

Deretter må Norge trekke seg fra Klimaavtalene. (Paris avtalen mfl.)

Folk kommer til å få det “Grønne skiftet” langt opp i vranghalsen når de oppdager hvor skadelig og dyrt dette er!

Når man legger ned matproduksjonen skapes det sult, og når man sender strømmen ut av landet — eller skal drifte biler, båter, fly, gravemaskiner osv. på strøm, da får man mangel av strøm — og enda høyere strømpriser.

Folk vil fryse grunnet mangel på strøm, eller mangel på penger til å kjøpe strømmen.

Demokratene har advart mot dette i to år.

I fjor var det valg i Norge. Folk stemte på nytt inn de samme som raserer Norge og folks økonomi.

LO og NHO støttet AP, som mener at vi skal kunne leve av “Grønn industri”. (Det ville vært akkurat likedan om Regjeringen var Høyre, Frp, Venstre osv!)

Man kan ikke leve av å flå befolkningen! Man har ikke en bærekraftig industri dersom den trenger subsidier!

Man løser ingen problemer ved å strekke strømkabler til oljeplattformene med landstrøm, når de samme riggene, via overskuddsgass som kommer opp sammen med olja, har produsert sin egen strøm trygt og pålitelig i vel 50 år. Den gassen de skal fase ut på oljeriggene, skal vi heller stappe i tanker, og sende til EU som “Grønn” og “fornybar” naturgass…

Lar folk seg lure så enkelt?

Demokratene mener at klimahysteriet er basert på svindel!

Demokratene mener at Norge skal styres etter Norges og folkets beste. Derfor vil Demokratene si opp EØS avtalen, Paris avtalen, og en mengde andre avtaler som er direkte skadelige for folk og land.

Innlegget har stått på trykk i Lofotposten (papirutgaven) den 8. desember 2022.


Politikerskapt fattigdom.

Terje Larssen

Politisk nestleder Demokratene Nordland.

Følg oss