Norgesdemokratene
Er du klar til kamp? Nytt år kommer!

Er du klar til kamp? Nytt år kommer!

Som Demokratenes partileder, ønsker jeg med dette å oppfordre alle til ikke å gå sovende inn i 2023.

Slik jeg vurderer det, må man være tungt rammet av realitetsvegring for ikke å se hva som er på vei.

Her er hva jeg ser:

WEF, FN, EU og WHO, med sine tentakler godt festet i de fleste vestlige regjeringer — setter folk og demokrati fullstendig til side for å nå sine utopiske mål. Overnasjonalt vedtatte planer og mål skal innfris, som f.eks.:

  • Agenda 2030 — FN’s snedig formulerte “bærekraftsmål”
  • Parisavtalen
  • FN’s Migrasjonspakt
  • Målet om” Smart Cities” — som åpenbart blir mer som en form for fangeleire
  • Evig lange Vaksineprogrammer
  • Internasjonale digitale vaksinesertifikater
  • Streng statlig personkontroll hvor enn du er og hva du gjør,

I tillegg kommer mye mer som vil begrense din frihet og livskvalitet.

Dette forsøkes gjennomført enten du liker det eller ikke. Dagens storting kommer ikke til å stoppe det. Derfor er det viktig at du bruker din stemme. Norge trenger kun politikere som setter folk og land først.

I 2030 skal vi ikke eie noenting — og være “lykkelige”, sier WEF på sin egen hjemmeside.

Armstrong Economics
Er du klar til kamp? Nytt år kommer!
Photo: WEF

Alt er så opp i dagen, men allikevel så vanskelig å ta inn for så mange av oss.

Denne vegringen mot å se skriften på veggen, gir WEF & Co den tiden de trenger for å ta kontrollen over verden og våre liv.

Hvordan kan vi miste alt innen 2030??

Vi er godt i gang. Dersom man gjør alt dyrt nok å eie og drive, er vi raskt i mål. Et stort antall småbedrifter, ofte familieforetak, er allerede borte eller har måttet ta store tap, pga myndighetenes to år lange, og til dels unødvendige pandemiregime, med urettferdig eller utilstrekkelig økonomisk kompensasjon.

At våre bysentra er blitt stadig mer utilgjengelige pga “Det Grønne Skiftet”, har også gjort ende på mange næringsdrivende og arbeidsplasser.

Tror du de ekstreme strøm- og drivstoffpriser skyldes krigen i Ukraina? Tro om igjen. Alt skal over på elektrisk grønn kraft, men uten at selv vi har nok av den til å gjennomføre.

Dersom du tror at EU’s nye regler/krav om energinøytrale boliger, også for de boliger som allerede eksisterer — vil bli mulig å unngå? Tro om igjen. De innføres nå.

Eier du en bolig, ryker du fort på et par milloner i etterisolering for en eldre enebolig. Heller ikke mindre boliger skal slippe billig unna. Har du pengene, eller skal du ta lån med høy rente — om du får?

Har du råd til fortsatt astronomiske strømregninger, som du trolig vil ha også etter etterisolering? De sper for sikkerhets skyld på med høyere renter, eiendomsskatt, saftige kommunale avgiftsøkninger, samt skatt på utleie — og på all fortjeneste ved salg av bolig og fritidsbolig.

Trolig blir det også andre solide kostnadsøkninger, utledet av høye energipriser og avgifter — f.eks på mat. Globalistene jobber nå for å få kontroll med all matjord og matproduksjon. Dette er godt dokumentert. The sky is the limit…

Alt er politisk kontrollerbart — og kunne vært forhindret.

Dette er således villet av norske politikere, der de aller fleste synes å være fatalt EU-frelste, mener EØS er bra å være i — og synes ellers at pill råtne WEF, WHO og FN er til å stole på.

Er du klar til kamp? Nytt år kommer!

Ingen i Regjeringen eller på Stortinget vil være frie for skyld når alt kollapser. De vet hva de gjør.

De MÅ ikke gjøre det de overnasjonale organene sier de skal — om de ikke selv vil.

Det er også fullt mulig (og lønnsomt) å melde Norge ut av EØS.

Virkeligheten blir at svært mange av oss ikke vil ha råd til verken hus, eller hytte i årene som kommer. Mye vil bli uselgelig, markedene vil kollapse, og vips — i 2030 vil svært mange av oss ikke være i stand til å eie vår egen bolig eller hytte.

Om prisene på hus blir lave, vil driftskostnadene, inkludert eksploderende skatter og avgifter, uansett knekke en vanlig familieøkonomi. Selge huset fort og sette pengene i banken? Ikke sikkert det er lurt heller. Inflasjonen øker raskt, og det motsatte skjer da med pengeverdien. Med ca 8% inflasjon halveres verdien på kun 10 år. 8,3% inflasjon betyr også at du i praksis jobber 12 måneder, men får betalt for 11.

Er vi heldige, blir vi kanskje tildelt en liten statssubsidiert leilighet i en “smart city”, som vi får benytte om vi er politisk korrekte nok. VOILA…

Så: Det norske folk må bytte ut sine rikspolitikere med partier og politikere som er 100% lojale til folk og land.

Dernest må det tas grep: Norge må hektes av det globalistiske toget som går NÅ 🇧🇻❤️

Partileder Geir Ugland Jacobsen
Pixabay

Følg oss