Demokratene Norge
12 kjernepunkter fra programmet

Foredrag om kjernepunkter

Studieleder Dag Myhre, fra Demokratene Oslo, holdt den 24. november et foredrag om deler av vårt program.

12 punkter som blir gjennomgått i foredraget: