Norgesdemokratene

Mellomvalget i USA

Mellomvalget i USA
Pixabay

Demokratene i Norge ser med stor interesse på dagens mellomvalg i USA. Vi antar at det beste for det amerikanske folket er en politikk som setter eget folk og land først, slik det er for alle andre land. Dette gir et godt grunnlag for fredelig samarbeid mellom stater og folk, i motsetning til globalistiske, ikke-demokratiske strukturer med ulne mål, som potensielt skal påtvinges hele verdens befolkning.

Etter nærmere to år med den globalistiske, WEF-vennlige og venstreliberale Joe Biden som USAs president, har det amerikanske folket tydelig fått merke de negative konsekvensene av den politikken som føres.

En galopperende inflasjon og rekordhøye energipriser, er noe alle familier merker. Biden-regimets tilslutning til det vanvittige Grønne Skiftet og den tilhørende Parisavtalen, er svært ugunstig for USA og Vesten. Donald Trump trakk klokelig USA ut av sistnevnte.

Den katastrofale tilbaketrekningen fra Afghanistan i 2021, og den grusomme, hjerteskjærende og ekstremt kostbare krigen i Ukraina, viser helt tydelig at Biden-administrasjon ikke har kontroll over den globale utviklingen.

På tross av de store medienes stadige geniforklaring av en åpenbart mentalt svekket Joe Biden, samt ignorering av Biden-administrasjonens mange feiltrinn, er forklaringen på Det Demokratiske Partis synkende oppslutning enkel: de fører ikke en politikk som er ønsket av folket. Dette på tross av de enorme ressursene de har tilgjengelig, og støtten de får av de overnasjonale aktørene.

En sammenligning av Det Demokratiske Parti og Det Republikanske Parti i USA, vil vise at det er sistnevnte som står for en patriotisk politikk, der eget land og folk settes først. Det Republikanske Parti avviser en rekke av vår tids hellige kyr: globalisme, multikulturalisme, kjønns-ideologi og klimagalskap. Motstand mot dette er selvsagt ikke ekstremt — det er sunn fornuft!

Amerikanske valg er et anliggende for de amerikanske borgerne. Men ikke minst årets valg, samt presidentvalget i 2024, vil ha stor betydning for verdensutviklingen — og dermed også Europas og Norges utvikling. Norge har alltid hatt et nært forhold til USA.

Demokratene i Norge mener at vårt land definitivt er best tjent med at USA får en patriotisk og realistisk innstilt regjering med respekt og omsorg for det amerikanske folk, som også står for fred og redelig opptreden i resten av verden.

Det er nå to år igjen til neste presidentvalg i USA. Den politiske kampen fortsetter både her hjemme og internasjonalt.

Akkurat som vi sier NORGE FØRST!, så tror vi det er fornuftig at amerikanerne velger ledere som setter folkets interesser, og ikke globalistenes interesser — først.

Følg oss