Norgesdemokratene
Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen Vidar

Den 24. august er det 20 år siden Vidar Kleppe stiftet partiet Demokratene.

Dette var et resultat av lang tids misnøye innad i FRP, med totalt 7 av stortingsrepresentantene. Misnøyen var av forskjellig karakter, men for Øistein Hedstrøm og Vidar Kleppe, var deres innvandringsmotstand utslagsgivende. De var begge så dyktige i sin argumentasjon, at de trakk mange tilhørere på sine annonserte torgmøter. FRP sentralt ønsket å bli kvitt 7 populære Stortingsrepresentanter, og før neste valg ble alle, tror jeg, fjernet fra nominasjonslistene i sine hjem fylker. 

Derfor ble Demokratene stiftet.

Jeg var ikke med på stiftelsen i 2002, men jeg var med på å stifte Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep på Saga Kino 8. april 1973. Der var jeg aktivt med i de første 5-6 årene, og samarbeidet både med Anders Lange og min gamle studiekamerat Carl.I Hagen. Vi hadde kjent hverandre siden 1965. Det ble en enorm skuffelse for meg da Carl kom i konflikt med Anders og meldte seg ut av ALP tidlig i 1974. Han dannet da et konkurrerende parti, Reformpartiet sammen med adv. Almås og Peter N. Myhre, så når Anders døde i oktober 74 rykket varamann Carl I. Hagen opp som Stortingsrepresentant for Reformpartiet, og ikke ALP. Etter forhandlinger i 1975 ble det oppnådd enighet om at Carl skulle tilbake til ALP og representere partiet på Stortinget, noe han også gjorde med stor dyktighet.

Mange av de gamle vennene til Anders var fortsatt noe skeptisk til Carl, noen trodde det lå noe liberalistisk og ulmet som ville endre den politiske arven etter Anders, og mange trakk seg stille tilbake. Jeg ga meg også etter å ha vært med de første 5-6 årene, men jeg har fulgt med på utviklingen. Kona og jeg kjente Carl godt fra studentmiljøet i England og vi snakket fortsatt avslappet sammen senere når våre veier møttes.

Bli partier endret med årene?

Demokratene endret seg ikke så mye de første årene. Utskifting av personer og krangling, ja, men godt forankret i nasjonalkonservativ politisk tenkning. Det ble også forsterket da partiet fikk sitt første store politiske program, og prinsipprogram vedtatt på Landsmøtet i Kristiansand i 2016. Dette var noe jeg tok initiativ til, og jeg skrev store deler av det også.

Til tross for å ha Norges beste politiske program klarte ikke partiet å markere seg hverken i 2017 eller 2019. Dette skyldes nok helt unødvendige og bort i natta person stridigheter.

Ny giv fikk partiet da Ugland Jacobsen kom med i 2021 og kjørte land og strand rundt på motorsykkel for å starte lokallag i hele Norge. For første gang i Demokratenes historie, stilte partiet lister i alle fylker ved valget i 2021. Hvis partiet nå får jobbe i fred med å styrke partiorganisasjonen, vil Demokratene bli en viktig joker ved lokalvalget i 2023. For å lykkes med dette må alle delta med sine talenter.

Organisasjonstalentet til de nye, må jobbe med de tradisjonelle folketalerne som Vidar Kleppe, som er like god på torgmøter som Carl I. Hagen.

Men, så var det arven etter Anders Lange. Hvem bærer den fram?

Organisatorisk er det ingen tvil om at formann Sylvi Listhaug er den riktige og lovlige suksesjon etter partiets første formann, – Anders Lange. Men, er dagens FRP det samme partiet som Anders i sin tid stiftet i 1973? Det er vel ikke en selvfølge. Alle partier utvikler seg med tiden, politikken er dynamisk og står ikke på stedet hvil, men grunnprinsippene bør være de samme.

Og hvordan skal vi tolke Sylvi når hun sier at nasjonalkonservative gir henne frysninger?

Partiets stifter Anders Lange var nasjonalkonservativ!

En av de unge lysende politiske talentene kom fra hjemfylket til Sylvi. Han heter Jon Georg Dale. Han var en av de nye liberalistene som raskt gjorde karriere oppover helt til regjeringen. Han uttalte at det var helt umulig for ham å være medlem av samme parti som Vidar Kleppe, men han kunne melde seg inn dagen etter at Vidar ble kastet ut av FRP.

Da ser det faktisk ut som at det er Demokratene som er den rette bærer av den politiske arven til Anders Lange, og vi bør kanskje ha det i tankene neste april når det blir 50 års jubileum.

Og i år skal vi feire 20 år for Demokratene.

Gratulerer Demokratene og Vidar.


Erik Gifford

Følg oss