Demokratene Norge
Demokratene vokser fortsatt!

Demokratene vokser fortsatt!

Velkommen til Fredrikstad lokallag.

Demokratene vokser fortsatt, både i medlemsmasse og i antall lokallag. Vi opplever at stadig flere av våre engasjerte medlemmer ønsker å ta en aktiv rolle i partiet, og stille seg til disposisjon for tillitsverv. Derfor har vi for tiden anledning til å bygge ut organisasjonen vår ganske kraftig. 

Den første onsdagen i mars kunne vi ønske enda et lokallag velkommen i organisasjonen. Vår Partileder Geir Ugland Jacobsen, organisatorisk nestleder Ina K. Thoresen og nestleder i Viken fylke, var alle til stede på stiftelsesmøtet for å bistå prosessen og ønske Fredrikstad lokallag velkommen inn i organisasjonen vår.

Som alle våre nye lokallagsstyrer, kommer også Fredrikstad lokallag til å fungere som interimsstyre i noen uker, slik at alle finner seg til rette og blir kjent med hverandre og med ansvar, mandater og oppgaver som følger med styreverv.

I Fredrikstad Interimsstyre har vi en flott gjeng som tok på seg jobben med å beklé tillitsvervene i i det nye lokallagsstyret:

Leder: Mette Eriksen (lokallagsleder)

Nestleder: Reidar Engebretsen (nestleder)

Kasserer: Simone Engebretsen (kasserer)

Sekretær: Gro Anett Ludvigsen (sekretær)

Styremedlem: Per Morten Jørgensen (styremedlem)

1. vara: Lars Tommy Berntsen

2. vara: Mervi Ødegaard

Vi ønsker dem hjertelig velkommen inn i organisasjoenn vår, og lykke til på veien inn i lokaldemokratiet!