Demokratene Norge
Politisk Nestleder om koronatiltak, lockdown og vaksinetvang
Foto: Pixabay.com

Politisk Nestleder om koronatiltak, lockdown og vaksinetvang

Demokratene er Norges eneste antiglobalistiske parti, og et av våre hovedprinsipper er å hverken følge ideologier, sedvane eller politisk korrekthet, men heller følge sunn fornuft. En viktig del av sunn fornuft, er å ikke fortsette med samme politikk hvis den ikke virker. Regjeringen Støre følger imidlertid sedvane, politisk korrekthet og ideologi når de fortsetter Solberg-regjeringen metodikk for håndtere Covid-19 problemet.

Demokratene hever seg naturligvis ikke over medisinsk ekspertise, er ikke vaksinemotstandere, og erkjenner at Covid-19 er en lumsk sykdom. Men vi merker oss at FHI slår fast at tre vaksinedoser ikke er nok til å stoppe Omnikron-varianten. Det vekker bekymring, for viruset vil alltid komme med nye varianter. Hva er planen da?

Det vi etterlyser ny politikk fra en ny regjering, basert på analyse, fakta, endrede forutsetninger og faktiske resultater – som f.eks. at vaksinene åpenbart ikke er så effektive som lovet og håpet. Endrede forutsetninger fordrer endret politikk.

Hvis man vil være statsminister bør man kunne vise til en viss evne til analyse og proaktiv handling, og ha evne og vilje til å kommunisere dette til folket. Ikke bare gjenta gamle fraser på evig repetisjon. Nå trenger folk en ny plan, basert på nye løsninger. Hva gjør regjeringen for å stoppe Corona-pandemien, og ikke bare dra den ut i langdrag?

Samme prosedyre som forrige regjering

Oppskriften for å håndtere Covid-19 pandemien, har stort sett vært den samme siden viruset slapp løs fra Kina: Stenge ned samfunnet, isolere sykdommen så viruset ikke får spredd seg til vi vet hvor farlig det er, oppgradere helsevesenet til å håndtere mange syke, og vaksinere flest mulig så spredningen stopper opp. Dette var riktig fremgangsmåte de første månedene hvor man satt med lite fakta og data.

Det som gjør Covid-19 saken helt spesiell, er at etter noen måneder med disse hastetiltakene, burde det være mulig å fastslå hvor farlig dette viruset faktisk er, hvem det rammer, og hvor dødelig det faktisk er. Fakta og data burde være krystallklare. Det var her Solberg-regjeringen sviktet, ettersom tall og tiltak sprikte, informasjonen ut mot samfunnet var dårlig, og Erna Solberg praksis bare forsatte med hastetiltakene, uten å tilpasse politikken til ervervet kunnskap om Covid-19.

Dette sementerte seg til politikk som gjennom snart to år har maskinmessig fulgt smittetall, og ikke antall innlagte eller dødelighet. Man har satset på testing, munnbind, sprit og nedstengning mens man ventet på vaksiner, fremfor å se på alternativ politikk, som å teste ut virusdempende medisin, verne de mest utsatte, la barn og unge bli immune gjennom å få Korona, styrke akuttmedisin, eller opprette egne Corona-sykehus.

Det var mange alternativer, men myndighetene satset alt på at vaksinene skulle redde oss. Borgerne og næringslivet stolte på dette budskapet, ikke minst etter at regjeringen Solberg åpnet samfunnet igjen, og lovte at alt skulle gå mot normalisering siden vaksineringen fungerte. Det var åpenbart feil. Hva gjør Støre-Regjeringen?  

Er de lettere å gjøre det samme, i stedet for å gjøre noe nytt?

Virus har all verdens tid, og det finnes ingen presedens for at «koronatiltak» faktisk kan eliminere viruset fra et samfunn. Alle eggene ble lagt i vaksine-kurven, men nå som over 90% er fullvaksinert, sprer viruset seg likevel. Hva gjør regjeringen da?

De gjør akkurat det samme som før, og lover det vil virke. Dette er ansvarsløst.  

I politikken må man være proaktiv. For Demokratene ser det ut til at Støre-Regjeringen har panikk og idètørke, og følger samme oppskrift som før fordi det skaper minst politisk debatt og motstand – fordi folket er vant til prosedyren. Men det betyr ikke at denne politikken er god eller riktig.

Folket trenger ny politikk og nytt håp, ikke mer tvang!

Folket er lei denne «dugnaden» som aldri tar slutt. Næringlivet blør penger, og livsverk går i grus, uten at det ser ut til å plage regjeringen det minste. Folk er lei munnbind, håndsprit, avstand, isolasjon, hjemmekontor, nedstengning og løfter om løsninger som aldri kommer.

Folket har gjort alt myndighetene har forlagt, fordi de ble lovet at det skulle virke. Bare mange nok ble vaksinert, skulle alt bli normalt igjen. Det har feilet.

Nå går det kanskje mot ny nedstengning, enda mer vaksinepress, mer kontroll med vaksinepass, munnbindtvang innføres igjen, og det kommer ingen løfter om når samfunnet skal bli normalt igjen. Dette er ikke godt nok. Det er et hån mot befolkningen.

Hvorfor innrømmer ikke Regjeringen at tiltakene har feilet, og ber om unnskyldning?

Korona-håndteringen har ikke vært god nok. Punktum. Innrøm det Støre. Be folk om unnskyldning før du ber om mer dugnadsånd. Det vil være det anstendige å gjøre.

Og så må Regjeringen komme opp med en ny plan, og en ny, ærlig tidsramme. Demokratene mener regjeringen må spille på lag med folket, i stedet for å bare forlange mer og mer av folket og næringslivet!  

Siden virus muterer hele tiden, er det fare for at samfunnet vårt må leve med disse restriksjonene i årevis fremover. Forstår ikke Støre hva dette koster? Bryr han seg ikke om de psykiske og økonomiske problemene usikkerheten skaper? Hvorfor hemmeligstemples så mye rundt korona-håndteringen?

Demokratene mener regjeringens korona-håndtering er preget av feighet, forvirring og vanetenking, og mangelen på ærlighet og åpenhet, fungerer som en generator for frustrasjon, konspirasjonsteorier, og mistillit mennesker imellom. Det er dårlig politisk håndverk.

Demokratene har ikke fasiten, og kan ikke trylle covid-viruset ut av vikeligheten. Det vi etterlyser en klar, ærlig og modig politisk debatt om hvordan man løser Covid-19 problemet for godt. Vi etterlyser ny, ærlig politikk fra Regjeringen så borgere og næringsliv slipper å leve i usikkerhet med «covid-tiltak» på ubestemt tid. Gjør noe Støre!