Demokratene Norge
Dette mener Demokratene om strømprisene og norsk energipolitikk
Illustrasjonsbilde: Pixabay.com

Dette mener Demokratene om strømprisene og norsk energipolitikk

Demokratene ser med vantro på hvordan samtlige partier som har undertegnet Parisavtalen, nå plutselig løper fra egne politiske resultater. Gjennom tiår har samtlige stortingspartier gått i bresjen for nødvendigheten av «klimatiltak» så som sol- og vindkraft, og elektrifisering av samfunnet vårt i samarbeid med EU, FN og WEF.  Strømkrisen er et resultat av denne politikken.

Ikke på noe tidspunkt har de ni stortingspartiene sagt tydelig stopp til planene om å gjøre Europa og Norge «karbonnøytralt» innen 2050 gjennom solkraft, vindkraft, batterier og hydrogen – selv om dette er et ekstremt kostbart og høyrisikabelt samfunnseksperiment, uten presedens, uten kostnadsberegninger, og uten garantier for suksess.

Ingen av stortingspartiene har advart eller bremset «energiomstillingen»

I stedet har samtlige stortingspartier ivret for at dette energieksperimentet bør foregå raskt, og omfatte hele samfunnet fordi vi angivelig «ikke har noe valg» og skal «redde kloden». Den subsidierte innføringen av elbiler, vindkraft i vannkraftlandet, og forbudet mot oljefyr i vinterlandet Norge, er bare noen få eksempler.  

Demokratene kan ikke se at de ni stortingspartiene som undertegnet Parisavtalen, har manet til forsiktighet, og presisert offentlig at hastverk er en farlig drivkraft for politikere. De har heller ikke advart mot at energieksperimentet «grønn omstilling» kan feile, og derfor representerer en gigantisk trussel mot Norges økonomi og energiforsyning.    

Og feiler gjør det: Den ekstreme byggingen av vindkraft i Tyskland gjennom 20 år, har på ingen måte klart å levere det vindkraft-lobbyister og politikere lovet. Tvert om har bruken av fossil energi gått opp de siste 20 årene, samtidig som alle klima-spådommer har feilet fullstendig.

Tyske myndigheter har i praksis gått til angrep på sin egen energiforsyning og avviklet kullkraftverk, gasskraftverk og atomkraftverk. Når man bygger ned kraftverk, og erstatter dem med ineffektiv og ustabil vindkraft, oppstår det energimangel, som igjen øker prisene på energi. Dette forstår alle.

Da må man igjen importere mer energi, og siden Stoltenberg i 2011 slo fast at Norge skulle være «Eruopas Batteri» og knyttes til EU, blir EUs energiproblemer til vårt problem. Resultatet ser du på strømregningen din. Det samme gjør alle næringsdrivende, som sender regningen videre til kundene.

Demokratene alene mot strømkrise-politikken. Og vi er alene om eneste gode løsninger:

Demokratene er eneste parti i Norge som har vært klart imot denne farlige politikken i årevis. Norge har ikke ansvaret for resultatene av dårlig politikk i EU. Våre politikere har ansvar for å gjøre det som er best for Norge og norske borgere, ved alle anledninger.

Mens de andre partiene vil lappe på strøm-problemene de selv har skapt med momsfritak, tilskudd og lavere avgifter, har Demokratene en mye bedre og varing løsning:  

Vi er det eneste partiet som vil oppheve Parisavtalen, ACER-avtalen og EØS-avtalen fordi de er enveis-avtaler som i praksis gjør Norge til en EU-koloni, og skaper energikrisen i Europa og Norge. I tillegg vil vi avvikle alle kostbare «klimatiltak», rive alle vindparker, og stenge overføringskablene til utlandet så norsk energi kommer nordmenn og Norge til gode.

Demokratene vil nasjonalisere kraftsystemet vårt, og innføre faste lave priser på energi, basert på det faktum at norske energireserver tilhører norske borgere – ikke EU, næringslivet eller hele verden. Slik vi ser det, er lave nasjonale energipriser selve grunnlaget for å bygge opp et fungerende og sunt næringsliv, forbedre folks privatøkonomi, og tiltrekke oss utenlandske investeringer.

Høye energipriser og kostbar «nettleie» er en eksistensiell trussel mot hele samfunnet ettersom det ikke bare gjør strømregningen høyere, men gjør absolutt alle varer og tjenester dyrere, ødelegger sysselsettingen, undergraver investeringer, og skaper inflasjon og fattigdom. Demokratene vil stoppe denne politikken, som første og eneste politiske parti.

Ta norsk energi tilbake til de som eier energien: Norske borgere og barna våre.