Demokratene Norge
Dette mener Demokratene om valget av Stortingspresident
Foto: Masud Gharahkhanis politikerside på Facebook.

Dette mener Demokratene om valget av Stortingspresident

Demokratene har stor respekt for Stortinget som institusjon, og respekterer de tradisjonelle prosedyrene, og vil derfor gratulere Masud Gharahkhani med utnevnelsen som stortingspresident. Samtidig mener vi at det ville gitt Gharahkhani stor offentlig integritet om han hadde takket nei til denne posisjonen.

Det faktum at han er innvandrer og giftet seg med kvinne fra eget land vil neppe bidra til mer samhold blant nordmenn, og beskyldningene om særfordeler fra en politisk side og rasisme fra den andre politiske siden, vil antagelig bare øke med denne utnevnelsen. Dette er ikke Norge tjent med. Mange henger seg opp i Gharahkhani etniske bakgrunn, men for Demokratene er det politiske problemet et helt annet, for Demokratene bryr seg ikke om kjønn, hudfarge og etnisitet.

Det vi er sterkt imot særfordeler og kvotering basert på kjønn, alder, hudfarge, etnisitet, bakgrunn eller nettverk. Vi mener verv og stillinger skal fordeles utelukkende etter kompetanse, erfaring, ansiennitet, fartstid og anstendighet, og skulle gjerne sett en eldre, erfaren og samlende person i stillingen som Stortingspresident. 

Vi merker oss at Arbeiderpartiets ledelse fullstendig overkjørte Sverre Myrli som sto i naturlig posisjon for å få stillingen som Stortingspresident, og hadde både alder, kompetanse, erfaring, ansiennitet og fartstid for å gjøre en god jobb. Likevel ville ledelsen i Arbeiderpartiet ha Gharahkhani som stortingspresident, uten å fortelle hvorfor.  

Ikke nok med det: Siden Arbeiderpartiet setter kvotering foran kompetanse, kunne ikke  partiet ha to menn i presidentskapet, og derfor kunne ikke Myrli forbli fjerde visepresident, som han har vært til nå. Den jobben måtte gis til Kari Henriksen, mens Myrli ble satt på sidelinjen.

Under slike omstendigheter mener Demokratene at det beste disse to kunne gjort, var å takke nei til utnevnelsene og heller stå igjen med integritet mot det uverdige og kyniske maktspillet vi ser så altfor ofte i Arbeiderpartiet.

Det valgte hverken Gharahkhani eller Henriksen å gjøre, og dette sender naturligvis et signal som uunngåelig blir diskutert blant både velgere og internt i Arbeiderpartiet.

Demokratene vil derfor uttrykke sin sympati med Sverre Myrli. Politikken er riktignok ikke noen lekestue, men slik vi ser det er ikke dette en god måte å behandle erfarne medarbeidere, og vi stiller oss kritiske til Arbeiderpartiets fremgangsmåte.