Norgesdemokratene
Stortinget: frynsegoder eller korrupsjon?

Stortinget: frynsegoder eller korrupsjon?

Stortingsrepresentantene er Norges mektige elite. Denne eliten treffer ofte tiltak som gjør livet surere for vanlige mennesker. Til gjengjeld er de særdeles dyktige til å gjøre livet bekvemt for seg selv.

Stortingsrepresentantene har løst problemene som vanlige folk sliter med. Stortingsrepresentantenes frynsegoder er omtalt i denne artikkelen fra NrK.no. (Artikkelen er fra 2009, og noen av de omtalte frynsegodene er nå avskaffet. Deler av dette innlegget er sitater fra denne artikkelen.)

Jeg skal ta for meg en del problemer som gjør vanlige folks liv vanskeligere, og hvordan stortingsrepresentantene har løst problemene (kun for seg selv).

Disse ekstra godene kommer i tillegg til den høye lønna de bevilger seg selv.

Gratis boliger

Boliger har blitt ekstremt dyrt i Norge. Årsaken er blant annet at Stortinget har åpnet opp for masseinnvandring til Norge. Resultatet er at lønninger presses ned (pga mer arbeidskraft), skattene presses opp (pga kostnader) og boligprisene presses opp (pga økt etterspørsel).

Stortinget: frynsegoder eller korrupsjon?

Dette problemet har stortingsrepresentantene løst ved at de har tilgang til komfortable leiligheter i Oslo — hvor de bor gratis.

Fastsetter egne høye lønninger

Mange arbeidstagere sliter med for lave lønninger. Dette gjelder for eksempel renholdere, taxisjåfører, pleiere osv. Problemene med lave lønninger løser imidlertid stortingsrepresentantene enkelt ved at de selv fastsetter egne lønninger. Kostnadene veltes over på skattebetalerne.

Gratis parkering

Det er dyrt og vanskelig å parkere i Oslo. Dette problemet har representantene løst ved å bygge et underjordisk parkeringsanlegg rett under der de jobber. Beliggenheten er Norges beste. Det er også naturligvis gratis for representantene å parkere der.

Gratis reise og forsikring

Det å reise er dyrt, og bilavgifter, bompenger m.m. medvirker til dette. Stortingsrepresentantene har løst dette ved at de reiser gratis på ferie i Norge om de ferierer i over 14 dager, og Stortinget betaler reiseforsikringen for ferien. Stortinget dekker reiseutgifter mellom hjemstedet og Oslo for både representanten og familien. Ordningen omfatter inntil to besøksreiser per år for hvert av familiemedlemmene.

Representantene får dekket, men må skatte av, taxi-regninger når de er på pendlerreiser. Det samme gjelder for representantens familie på besøksreiser. Stortingsrepresentantene får dekket sine tjenestereiser, pendlerreiser og besøksreiser med fly.

Stortingsrepresentantene kan reise gratis på statlig støttede transportmidler, som feks NSB. De får dekket utgifter til parkering av egen bil ved flyplass.

Skattesubsidiert kantine

Mange sliter med å betale matregningene. Dette problemet har stortingsrepresentantene løst ved å etablere en kantine med super mat for særdeles hyggelige priser. Men kantinen er selvsagt ikke åpen for de som tar regningen; vanlige skattebetalere.

Sykmeldt med full lønn i opptil fire år

I Folketrygdloven står det klart at lønnsutbetalingene for vanlige arbeidstakere stanses ved ett års sykmelding. Dette gjelder ikke for stortingsrepresentantene. Blir de sykmeldte, får de lønn i hele stortingsperioden – altså kan de være sykmeldt med full lønn i opptil fire år.

Gratis begravelse

For mange etterlatte er kostnadene til begravelser en tung byrde. Dette problemet har stortingsrepresentantene løst ved å gi gratis begravelse til stortingsrepresentanter som dør mens de er innvalgt. I tillegg får representantenes etterlatte lønn i inntil fire måneder etter dødsfallet. Pengene kommer i tillegg til forsikringsavtalen representantene har, og som Stortinget betaler.

Tre måneders ferie

Vanlige arbeidstagere har tre ukers sommerferie. Dette problemet har stortingsrepresentantene løst ved å gi seg selv hele tre måneders sommerferie.

Gratis flytting

Det å flytte er både dyrt og slitsomt. Stortingsrepresentantene har løst dette problemet ved å etablere en ordning som går ut på at når de flytter til og fra i forbindelse med stortingsvervet – så får de ikke bare dekket flyttehjelp, men de får også betalt 2500 kroner for å pakke sakene sine selv.

Trygghet for kriminalitet

Vanlige folk et bekymret for kriminalitet. Men stortingsrepresentantene har funnet løsninger også her. Arbeidsplassen er beskyttet av væpnede vakter. Og det er en egen etat i politiet: PST, som arbeider for at representantene skal kunne leve i trygghet, mens de gjør livet surt for vanlige folk, og særdeles behagelig for seg selv.

Hva som bør gjøres

Hvis Demokratane blir valgt inn på Stortinget i høstens valg vil jeg foreslå for partiets landsmøte at partiets stortingsgruppe skal gå inn for å fjerne alle frynsegodene som stortingsrepresentantene har. Alle ytelsene skal utbetales i form av lønn som representantene skal skatte av som alle andre. Vi må forsøke å løse problemene med høye bokostnader, dyre reiser, dyr parkering, dyr mat, osv.

Men løsningene må komme alle som bor i Norge til gode. Ikke bare den lille eliten som har ansvaret for at ting er som de er.


Stortinget: frynsegoder eller korrupsjon?

Christen Krogvig

Leder i Demokratene Viken.


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.

Følg oss