Norgesdemokratene
Senterpartiet vil endre EØS-avtalen. Demokratene vil avskaffe den.

Avslutte EØS — eller kun endre?

Senterpartiet (Sp) vil endre EØS-avtalen. Demokratene vil avskaffe den.

Det å tre ut av EØS-åket har tidligere vært et felles ønske for Sp og oss. Nå synes Sp å ha fått kalde føtter.

I et oppslag i ABC-nyheter 14. august heter det:

Vedum sier i et intervju med Klassekampen lørdag at han vil forbedre avtalene Norge har med Europa, men ikke ved å si opp EØS-avtalen før noe bedre er på plass.

Fra: ABC/Nyheter

For at AP skal kunne danne regjering, er AP avhengig av Sp. Hvis vi i Demokratene hadde vært i samme posisjon ville vi stilt krav om folkeavstemning om EØS-avtalen i regjeringsforhandlingene. Et slikt krav ville det være vanskelig for AP å avslå.

I stedet for å kjempe mot EØS ser vi nå faneflukt fra Vedums side.

EØS har fratatt oss mulighet til å motarbeide sosial dumping. Avtalen innskrenker Stortingets mulighet til  å vedta lover: mye av dette reguleres gjennom EU-direktiver, og den koster oss milliarder i kontingent.

Vi betaler dyrt for å bli fratatt vår frihet!

Sier vi opp EØS trer frihandelsavtalen automatisk i kraft.

Vedum begrunner sin faneflukt med at vi ikke kan si opp avtalen før noe bedre er på plass. Vi har noe bedre på plass allerede!

I 1973 inngikk Efta-landene en frihandelsavtale med EU. I utgangspunktet gjaldt denne avtalen tollfrihet for industrivarer. I dag regulerer avtalen økonomiske forbindelser og handel med fisk og enkelte landbruksprodukter.

I EØS-avtalen står det at dersom avtalen sies opp, så trer den gamle frihandelsavtalen med EU automatisk i kraft.

Alternativet til EØS er således ikke at handelen med EU stopper opp. Alternativet er den gamle frihandelsavtalen. (Vi vil derfor ikke få de samme problemene som Storbritannia, hvor de stod uten noen form for avtale, og var nødt til å fremforhandle en ny med et sint og hevngjerrig EU.)

Dette er et langt bedre alternativ enn den husmannskontrakten som EØS representerer. Når det er sagt, er det en ulempe at frihandelsavtalen omfatter handel med varer, men ikke handel med tjenester.

Demokratene vil si opp EØS umiddelbart.

Samtidig skal Norge oppta forhandlinger med EU om handel med tjenester og andre ting det måtte være behov for.

EU trenger norsk gass, olje, fisk, kjemiske produkter, metaller og mye annet som vi produserer. Vi har derfor gode kort på hånden når vi forhandler med EU om justeringer i Frihandelsavtalen med EU. Det er således ingen grunn til å vente med å komme ut av husmannskontrakten.

Norge er et av Europas rikeste land, og vi skal forhandle med EU som en suveren stat, snarere enn som en husmann med lua i hånda.


Cristen Krogvig

Christen Krogvig

Sekretær i Demokratene Viken

Følg oss