Demokratene Norge
Klimakrisen - Et massehysteri ute av kontroll