Demokratene Norge
Demokratene vil stoppe multinasjonale selskaper som driver menings-sensur av nordmenn

Demokratene vil stoppe multinasjonale selskaper som driver menings-sensur av nordmenn

Vi ser nå at verdenshistoriens største multinasjonale selskaper som Amazon, Google, Facebook og mange flere – både støtter og driver venstresidens identitetspolitikk. Disse selskapene er nå så enorme og mektige at deres retningslinjer for ytringer har langt større sensur-effekt enn norske lover. 

Dette fungerte greit da disse plattformene hovedsakelig var nøytrale, men de siste årene har de i stadig større grad gått aktivt inn for å påvirke lands politikk med direkte sensur og automatiske algoritmer. Demokratene anser dette for å være en monopolmakt som må reguleres av myndighetene. Vi vil gjøre det forbudt for medieplattformer og leverandører av sosiale medier å drive tildekket politisk motivert sensur. 


Og la det være sagt: Demokratene anerkjenner heller ikke selvutnevnte sivile “sannhetsministerier” som Faktisk.no. I Polen er det eksempelvis foreslått bøter inntil 20 millioner kroner om polske statsborgere blir sensurert strengere enn polsk lov tilsier. 
Demokratene ønsker når vi etter valget i september forhåpentlig vis kommer på stortinget, et tilsvarende system som straffer politisk sensur av norske borgere fra monopolistiske plattformer med store bøter.

Dette går ikke lengre, sensuren av norske borgere fra disse: Globalistiske multinasjonale selskapene må stoppes. Nok er nok – og Demokratene sier stopp!

Makvan Kasheikal

Stortingskandidat for Demokratene