Demokratene Norge
Tiggerforbud i Norge
Pixabay

Demokratenes Vidar Kleppe: Når Demokratene kommer på stortinget etter høstens valg, vil vi selvsagt innføre et nasjonalt tiggeforbud for utenlandske statsborgere.

Demokratenes Vidar Kleppe: Når Demokratene kommer på stortinget etter høstens valg, vil vi selvsagt innføre et nasjonalt tiggeforbud for utenlandske statsborgere. Det er faktisk ikke en menneskerett for utlendinger å få tigge i Norge, slik de fleste av dagens stortingsrepresentanter mener.

Enig?

Samtidig er det bekreftet at mye av denne tiggervirksomhet er et skalkeskjul for annen kriminalitet som: Menneskehandel, drap, tyveri og narkotikasalg. Dette bare for å nevne noen av de alvorlig konsekvensene av denne kriminelle tigger-industrien. Mennesker som er driftige nok til å reise på tvers av Europa for å komme til det landet som har best tiggemuligheter, burde heller bruke energien på å skaffe seg jobb der de bor – og ikke i Norge. Derfor skal utenlandske tiggere bortvises uten opphold, og sendes ut av Norge dersom de nekter å følge pålegget. Slik er det med den saken.

Nok er nok – Norge først!


Demokratenes Vidar Kleppe: Når Demokratene kommer på stortinget etter høstens valg, vil vi selvsagt innføre et nasjonalt tiggeforbud for utenlandske statsborgere.

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant,
og styremedlem i Demokratene

Følg oss på Facebook


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.