Demokratene Norge
Burka på stranden.
Pixabay

Politisk islam må stoppes

Demokratene er helt imot det islamske samfunnssystemet fra 600-tallet. Sharialovene er ikke forenlige med vårt syn på rettferdighet, likestilling, rettsorden og nordiske lovtradisjon.

Ortodoks islam som ikke respekterer vårt juridiske system eller sågar motarbeider det, og gjør krav på å være den eneste gyldige religionen, skal ikke ha en fremtid i Norge. 
Husk at: Islam er et konkurrerende samfunnssystem med egne lover, rettssystem, økonomisk system, politikk, skolesystem, leveregler og kultur. som aldri må få fotfeste i Norge. Derfor ønsker Demokratene å forhindre at muslimer radikaliseres religiøst til voldelig salafisme og terror. 


Katastrofen i Sverige viser at islamisering er en reell trussel som må aktivt motarbeides. Ayatollaher og imamer som forkynner en lære som er uforenlig med verdiene i et sekulært samfunn: Ikke skal motta en eneste krone i  offentlig støtte fra norske skattebetalere og fra islamister i utlandet. 


Demokratene vil med folkets hjelp være en garantist for at dette kommer på stortinget og regjeringen bord – etter stortingsvalget den 13. september. Demokratene sier derfor. Norge først – godt valg!


Makvan Kasheikal
Bystyre og Fylkestingspolitiker for Demokratene