Demokratene Norge
Vidar Kleppe

NRK svikter igjen

Allerede torsdag den 10. juni kom meldingen at statskanalen NRK, eller som det sies på folkemunne: Arbeiderpartiets Rikskringkasting, har laget en valgautomat der ikke Demokratene er med – selv om vi stiller lister i alle 19 valgdistriktene den 13. september.

NRK eller ARK, har ingen troverdighet som en tvangsfinansiert allmenkringkaster nå de skriver følgende: NRKs valgomat er en partitest som guider deg gjennom de viktigste politiske spørsmålene.

Den viser hvilke parti du står nærmest og hvilke du står lengst fra.Dette viser med rette at Demokratene har helt rett når vi vil at NRK, beklager ARK – ikke er en uavhengig allmenkringkaster som tar demokratiet og det norsk folk på alvor og fortjener milliarder i tvangslisens.

Nok er nok – og Demokratene har fått nok! NRK/AKR sin tvangslisens ovenfor det norske folk må fjernes. Enig, eller?


Vidar Kleppe

Stortingskandidat for Demokratene