Demokratene Norge
Demokratene vil ha en kraftig styrkning av helseberedskapen

Demokratene vil ha en kraftig styrkning av helseberedskapen

Korona-krisen har til fulle avslørt og synlig gjort en stor mangel på intensivplasser i norsk helsevesen og mangel på viktig materiell på lagrene. Dette til tross for varsel om denne problemstillingen mange år i forveien, maktet ikke regjeringen Solberg å opprette det nødvendige antall intensivplasser i landet. 


Selv etter et år med prekært behov for flere plasser, har ikke regjeringen opprettet flere. I forhold til Covid-19 situasjonen ser vi at det har vært mangel på intensivsykepleiere. De «lockdownene» som i dag erklæres koster hundretalls av milliarder av kroner, og er begrunnet med å skjerme intensivplassene. 


Det er en skandale at ikke flere har blitt opprettet, når dette er flaskehalsen som stopper nærmest hele samfunnet. Demokratene vil kraftig øke antallet intensivplasser og størrelsen på medisinske beredskapslagre, slik at beredskapen ikke skal bli overbelastet av et nytt virus, pandemier, smitteutbrudd og andre medisinske utfordringer.

Lene Jakobsen
Bystyrerepresentant og stortingskandidat for Demokratene