Demokratene Norge
Demokratene vil ha mer direktedemokrati

Demokratene vil ha mer direktedemokrati

Demokratene ønsker å innføre større grad av direkte demokrati, slik man ser brukt blant annet Sveits. Vi vil at dersom en prosent av de stemmeberettigede, eller ti prosent av stortingsrepresentantene krever det: skal det holdes folkeavstemning om lovsaker. Utfallet av folkeavstemningene skal være bindende. 

Dette skal gjelde på nasjonalt, fylkes- og kommunenivå. I tiltak som har stor innvirkning på innbyggernes ve og vel, slik som storskala vindkraftutbygging, bør innbyggerne alltid spørres. Andre eksempler som bør være gjenstand for folkeavstemning er EØS, lockdown, vaksinesertifikat, Paris-avtalen, ACER og FNs migrasjons-avtale. 
Hverken Stortinget eller folket bør kunne ta avgjørelser som er i strid med Grunnloven, uten etter egne prosedyrer med strengere krav til konsensus enn rent flertall, slik det i dag er med tanke på grunnlovsendringer i Stortinget.
Valget 2021 er det første valget i vårt nye tiår, og vi går inn i en virkelighet der tradisjonelle inndelinger i politikken aldri har betydd mindre. Men en ting er sikkert: Ved dette stortingsvalget kan du kan velge oss i Demokratene eller mer globalisme med de tradisjonelle partiene som ikke setter Norge først.

Vidar Kleppe
Stortingskandidat for Demokratene i Agder