Demokratene Norge
Nei til EØS og Schengen

EØS-avtalen

Norge undertegnet EØS-avtalen i 1994 etter at folket sa nei til EU-medlemskap. På mange måter innebar det et skjult medlemskap av EU, siden Eøs-avtalen  inneholder alle de viktigste elementene ved et EU-medlemskap.

EØS-medlemskapet er etter min mening en stor trussel mot den norske velferdsstaten. Hva er egentlig EØS-avtalen? Og hvorfor er den så skadelig?

EØS-borgere får like trygder og arbeidsrettigheter fra dag én.

EØS-avtalen medfører og gir EU-landenes borgere og bedrifter samme tilgang og rettigheter til det norske markedet som nordmenn og bedrifter har her i landet, med andre ord like vilkår. Dette omfatter rett til å ta arbeid, studere og bo i Norge, handel med varer, investeringer, bank og forsikring, og ikke minst kjøp og salg av tjenester.

Utkonkurrere norske arbeidsfolk

Dette betyr en stor trussel mot velferdsgodene vi har i Norge. EØS-borgere får like trygder og arbeidsrettigheter fra dag én.

Det vil si at alle som kommer til Norge og kan legge frem en arbeidskontrakt får permanent oppholdstillatelse. Ikke nok med det: EØS-avtalen er med på å utkonkurrere norske arbeidsfolk, fordi utenlandske arbeidstakere kan leies inn for langt lavere kostnad enn våre egne arbeidstakere.

Norge er forpliktet gjennom avtalen til å godta alle EU-direktiver, som i realiteten er nye lover. Dermed settes EUs lovgivning over den norske, og stortinget er satt til side. Det er et åpent spørsmål om dette ikke er Grunnlovsstridig. Det innebærer jo at det norske folket, gjennom sine folkevalgte politikere, ikke har mulighet til fullt ut å vedta egne lover. Det som var ment som en avtale for å bidra til norsk eksport av varer og tjenester har vist seg å bli en avtale som overstyrer det norske demokratiet.

Mye kriminalitet

Et annet problem er at den store tilstrømningen av EU-borgere til Norge, hvorav mange ikke nødvendigvis har jobb her i landet, men kan komme fritt inn i landet og bli her over en lang periode dersom de hevder at de er her for å søke om jobb, har medført mye kriminalitet som vi ellers kunne ha unngått. Nå herjer kriminelle bander rundt i landet vårt, som et resultat av EØS-avtalen og Schengen.

Nå herjer kriminelle bander rundt i landet vårt, som et resultat av EØS-avtalen og Schengen.

Et argument som brukes for EØS-avtalen er at den er gjensidig og gir like betingelser for nordmenn som ønsker å reise til andre EØS-land for å jobbe. Det er riktig i teorien. Men hvor mange ønsker å flytte fra Norge og bosette seg i Romania, sammenliknet med hvor mange rumenere som ønsker å flytte fra Romania og bosette seg i Norge? Bare for å ta et eksempel.

Så lenge EØS-landene har ulike velferdsordninger, høyst ulike økonomier, og det er store forskjeller i arbeidsledighet, vil EØS-avtalen nesten utelukkende være til Norges ugunst. Derfor vil Demokratene si opp det norske EØS-medlemskapet.

Makvan Kasheikal leder for Demokratene