Demokratene Norge
Arbeidsinnvandring
Pixabay

Arbeidsinnvandring

Utenlandsk arbeidslivskriminalitet kan sterkt reduseres ved utvisning på livstid.

Demokratene vil ha langt strengere reaksjoner mot ulovlig innleie av arbeidskraft fra utlandet. Et offensivt og reelt Arbeidstilsyn med utvidede metoder mot konkursrytteri og arbeidslivskriminalitet er helt nødvendig om Norge skal lykkes i kampen mot en stadig mer utspekulert “vekstnæring”, som dessverre arbeids og trygdesvindel har blitt. Trygdemisbruk er misbruk av fellesskapets penger, som egentlig skal gå til nordmenn som har krav på ytelser.

Demokratene vil innføre en rekke tiltak som gjør det vanskeligere å svindle med velferdsordningene. Det er sørget for mer midler, og fått på plass flere verktøy i kampen mot trygdemisbruket, men omfanget er stort. Det er de som har behov for støtte som skal få det — ikke de som svindler og misbruker fellesskapets midler til egen vinning.

Faktum er at kriminelle gjennom økonomisk kriminalitet årlig svindler flere ti-talls milliarder fra det norske folk. Derfor trengs det en langt bedre kompetanse hos skattemyndighetene, politiet, trygdeetat og sosialmyndigheter for bedre å kunne avdekke og sterkt redusere arbeidslivskriminalitet — som ødelegger norske arbeidsplasser og Norge.

Norsk arbeidsliv må ikke baseres på stor import av utenlandsk arbeidskraft. Husk at EØS-avtalen er et stort hinder i kampen mot sosial dumping og norsk velferd. Demokratene mener derfor bestemt at straffene for slik kriminalitet må økes betraktelig — og at alle utlendinger som blir tatt for denne typen alvorlige kriminalitet må utvises fra Norge på livstid.

Artikkelen er også publisert i Resett

Nok er nok — Demokratene sier stopp!

Arbeidsinnvandring

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant,
og styremedlem i Demokratene

Følg oss på Facebook


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.