Demokratene Norge
Hvor står "Nye" Demokratene?
Bildet er tatt av Geir Ormseth fra Pixabay

Hvor står “Nye” Demokratene?

Profilerte FrP-politikere har i det siste meldt overgang til Demokratene. Partiet styrker profilen for å bli et sterkt alternativ i kommende stortingsvalg.

Vi har registrert at noen velgere er usikre på hvor i det politiske spekteret vi vil befinne oss.

Det er naturlig, idet revidert program, endelig organisering og eventuelt nytt partinavn, er under intern behandling, og således ikke bekjentgjort enda.

Vi kan uansett love at Demokratenes grunntanker består, men vi skal i årets første uker vurdere komplettering av programmet, som kan styrke mulighetene for Stortingsrepresentasjon fra høsten av.

Som vi har sagt så mange ganger tidligere: Politiske partiers faktiske politikk betyr alt – ikke festtaler og fine ord uten handling. Et handlekraftig og lyttende parti behøver ikke å bli satt i bås og la seg styre av politiske konkurrenter, kommentatorer og politisk korrekt menings-tyranni, som tenderer til å sette partier og politikere i en fastspikret plassering på den tradisjonelle høyre/venstre-aksen. En slik kategorisering medfører ofte at man tilskrives meninger og intensjoner man ikke alltid har.

Dagens viktigste politiske skille står mellom nasjonal orientering, det vil si å sette eget land først, kontra globalisme. Det siste innebærer blant annet avgivelse av nasjonal suverenitet, en kraftig forvitring av nasjonalstaten, og ofring av nasjonale interesser til fordel for det store globale og diffuse «vi», som dessverre synes å være styrt av «kriser» erklært på tvilsomt grunnlag, som angivelig krever global handling, kronerulling og blind lydighet.

Folk som vil ivareta eget land fremfor å inngå i et konstruert globalt fellesskap ledet av overnasjonale organer, som igjen er styrt av en liten global elite uten demokratisk forankring, befinner seg over hele det tradisjonelle partispekteret. I det gamle politiske kartet, er Demokratene et ikke-sosialistisk parti som ivaretar individets frihet, landets selvstendighet og innbyggernes trygghet og soleklare rett til å bestemme suverent i eget hus.

Det skal vi fortsatt være, men samtidig skal vi forholde oss til den nye politiske dimensjonen, som er langt viktigere og mer aktuell enn den tradisjonelle. Her gjelder ikke den gamle fløy-inndelingen. I vår tids kontekst, vil Demokratene fremstå mer som et parti i det tradisjonelle sentrum, med sterk appell til alle som vil ta vare på land og folk. Våre velgere finnes over hele det tradisjonelle politiske spekteret – fra ytre høyre, via alle politiske fargesjatteringer, til ytre venstre.

Direktedemokrati er også noe som Demokratene ønsker å benytte i langt større utstrekning enn hva som i dag praktiseres i Norge. Dagens konstitusjonelle innretting fungerer dårlig i demokratisk forstand. Fra sak til sak skal vi finne folkelig støtte for bedre beslutninger, ubundet av tradisjonell blokktenking og tilhørende partiprestisje. Således vil vi kunne ha en posisjon ikke ulik den rollen SD har i Sverige, og bidra til å gjøre Stortinget til det som det er ment å være, nemlig en forsamling til utøvelse av folkeviljen, innenfor rammen av Norges Grunnlov.

Skrevet av Vidar Kleppe og Geir Ugland Jacobsen

Innlegget er også publisert i Resett.no

Hvor står "Nye" Demokratene?

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant,
og styremedlem i Demokratene

Følg oss på Facebook


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.